OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. januar 2016

Høringssvar om knivloven sendt til Søren Pind

Danmarks Jægerforbund har afsendt sit høringssvar til Justitsministeriet. Overordnet er jægerforbundet tilfredse med lovforslaget, der lovliggør de enhåndsbetjente foldeknive, men i vores høringssvar er der nogle forslag til ændringer, som i højere grad skal sikre, at danskerne i dagligdagen kan bære en mindre kniv uden at bryde loven.

Regeringens nye knivlov har været sendt i høring, og i går blev Danmarks Jægerforbunds høringssvar sendt til Justitsministeriet.

Lovgivningen liberaliseres, så der ikke længere sondres mellem én- og tohåndsbetjente foldeknive, d.v.s. at de énhåndsbetjent foldeknive, der tidligere blev anset for ulovlige, ikke længere vil være det. De kan derfor med det nye forslag lovligt ejes, handles og de kan medbringes i det offentlige rum til anerkendelsesværdige formål, herunder f.eks. jagt og fiskeri.

Til gengæld falder undtagelsen for de små lommeknive under 7 cm væk. Det betyder, at de – som andre knive – kun kan bæres i det offentlige rum, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål. Det anerkendelsesværdige formål i den forbindelse kan f.eks. være at man skal på skovtur for at skære grene, skrælle et æble el.lign.

Men man skal altså have en konkret grund til at bære kniv.

Det mener Danmarks jægerforbund er uheldigt, da mange jægere og danskere i almindelighed bære en lille lommekniv i dagligdagen for at have et praktisk værktøj ved hånden til at klare pludseligt opståede opgaver – som jo i sagens natur ikke kan planlægges på forhånd.

I jægerforbundets høringssvar har vi omtalt dette problem, og formand Claus Lind Christensen tror på en fornuftig løsning.

- Vi har haft et forbilledligt samarbejde med Justitsministeriet i forbindelse med den nye knivlov, og det er min klare opfattelse, at justitsminister Søren Pind og ministeriet er oprigtigt optaget af at lave en bedre og mere fair knivlov, der på den ene side liberaliserer loven for almindelige lovlydige borgere, men som samtidig strammer op for kriminelles brug af knive i f.eks. nattelivet. Derfor er jeg sikker på, at man på Slotsholmen vil læse jægernes høringssvar grundigt igennem, siger Claus Lind Christensen.

I høringssvaret opfordrer Danmarks Jægerforbund også til, at der holdes øje med, hvordan politi og domstole administrerer den nye knivlov.

- Det bør være sådan, at hvis loven ikke administreres efter justitsmisterens hensigter med loven, at vi så kan kigge på den én gang til, siger Claus Lind Christensen.  

Det forventes at justitsministeriet meget hurtigt udarbejder og offentliggør et høringsnotat, som kommenterer på de høringssvar, der er indkommet, og at der derefter inden ret længe fremsættes (og vedtages) et lovforslag i Folketinget. Af det forslag vil også fremgå, fra hvornår den nye lov skal være gældende.

Du kan læse jægerforbundets høringssvar her.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
Foto: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund