OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. december 2015

Ny knivlov kæmpe sejr for jægerne

En samlet blå blok har i dag kl. 13 præsenteret en ny knivlov, som ved første øjekast ser ud til at løse jægernes og danskernes problemer med ulovlige knive. Det vil sige, at reglerne lempes for almindelige, lovlydige mennesker, men skærpes for knive i nattelivet.

Den ulideligt lange saga om den tåbelige danske knivlov ser nu ud til at nå sit foreløbigt sidste kapitel. Det skete i dag kl. 13, da en enig blå blok kunne præsentere en helt ny knivlov, der ved første bekendtskab løser samtlige problemer med knivloven.

Justitsminister Søren Pind udtaler om den nye knivlov:

- Med forslaget strammer vi reglerne i forhold til knive, vi ikke vil have. Det handler om knivene i nattelivet og i de kriminelle miljøer. Samtidig lemper vi reglerne for almindelige menneskers brug af knive til fornuftige formål. Almindelige mennesker skal kunne tage en fornuftig kniv med på jagt eller fisketur uden at bekymre sig om at overtræde lovgivningen. Det er vigtigt for os, at reglerne giver mening – og det gør de ikke i dag.

Forslaget indebærer en ny og forenklet lovgivning om knive, og reglerne om knive samles i en ny og selvstændig knivlov. Det vil sikre bedre overskuelighed og gennemsigtighed for borgere, foreninger mv.

Den nye knivlov lægger op til: 

  • at enhåndsbetjente foldeknive ikke længere kategoriseres som særligt farlige knive, som det altid er forbudte at besidde,
  • at princippet om, at knive kun må bæres på offentlige steder mv., når der er et anerkendelsesværdigt formål, udvides til at omfatte alle knive bortset fra særligt farlige knive, som fortsat er helt forbudte, og
  • at straffen for voldsdømte mv., som bærer kniv under skærpende omstændigheder, f.eks. i nattelivet, skærpes markant.  

Når forbuddet mod enhåndsbetjente foldeknive foreslås ophævet skyldes det, at forbuddet rammer helt almindelige knive, som er egnede til bl.a. jagt og fiskeri. Desuden er reglerne uklare, hvilket gør det vanskeligt for borgerne at fastslå, om en bestemt kniv er ulovlig.

Stolt jægerformand
Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen er yderst tilfreds med det nye udspil:

- Justitsminister Søren Pind og de andre partier i blå blok fortjener stor ros for løse problemerne på hele knivområdet. Jeg er meget stolt over, at vi som forbund har haft ressourcerne og evnerne til at løfte denne sag i pressen og i regeringen. Vi har fra starten insisteret på, at en ny knivlov ikke bare skulle løse problemerne for os jægere, men for alle danskere, og det er nu sket. Jeg er meget tilfreds, siger Claus Lind Christensen.

Strammere kurs over for knive i nattelivet
De nuværende regler betyder, at man på offentlige steder må bære visse foldeknive med en klingelængde på højst 7 cm. Det har vist sig at være et problem, fordi der i nattelivet og kriminelle miljøer florerer en række farlige knive, som bevidst er udformet med henblik på at omgå særreglen om mindre foldeknive.

Knivene, der bl.a. går under betegnelsen ”gadelovlige taktiske foldeknive”, er ofte udformet med inspiration fra kampsport. Disse knive kan – som konsekvens af undtagelsesreglen om visse mindre foldeknive – i dag lovligt bæres i nattelivet og f.eks. af rockere- og bandemedlemmer på gaden. Det er baggrunden for, at blå blok ønsker at skærpe reglerne, så man altid skal have anerkendelsesværdigt formål med at bære en kniv på offentlige steder.

Det er ikke hensigten med forslaget at forbyde anvendelsen af små foldeknive til fredelige og fornuftige daglige praktiske gøremål, og det vil også fremover være muligt at medbringe en lommekniv på f.eks. en skovtur og bruge den til at skære frugt mv. Derimod vil der normalt aldrig være et anerkendelsesværdigt formål med at bære kniv – uanset knivens art og størrelse – til f.eks. større fodboldkampe eller i nattelivet på et diskotek eller et værtshus.

Som en del af en strammere kurs over for knive i nattelivet og kriminelle miljøer foreslås det samtidig, at straffen for personer, som bærer kniv under skærpende omstændigheder, og som tidligere er straffet for vold, trusler mv., skærpes markant. Det betyder, at straffen i førstegangstilfælde vil stige fra 7 dages fængsel til 40 dages fængsel.

 Justitsminister Søren Pind udtaler: 

- Vi ønsker at sende et klart signal om, at knive ikke har noget at gøre i nattelivet. Og vi ønsker at give politiet de redskaber, som de har brug for, for at lave en effektiv indsats mod knive i nattelivet og i de kriminelle miljøer. I realiteten indebærer reglerne et totalforbud mod knive i nattelivet. Der er ikke nogen god grund til at bære kniv på diskotek eller værtshus. Derudover foreslår vi en markant strafskærpelse, som vil kunne ramme voldskriminelle, som bærer kniv i f.eks. nattelivet. 

Lovforslaget forventes sendt i høring inden for kort tid.