OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. november 2015

Knivsagen: Positivt møde i Justitsministeriet

Danmarks Jægerforbund har i dag været til møde i Justitsministeriet for at drøfte forslag til en ny knivlov. Stemningen på mødet var konstruktiv, og det var tydeligt, at justitsministeriets jurister arbejder på at finde en løsning, der tilgodeser jægere og andre danskere, som er kommet i klemme i den nuværende knivlov.

Da Søren Pind tiltrådte posten som justitsminister efter valget, meldte han ud som noget af det første, at sagen om de ulovlige knive skulle løses, og at de relevante interesseorganisationer skulle indkaldes til et møde i Justitsministeriet for at komme med input til en ny og bedre knivlov.

Det løfte har han holdt, og Danmarks Jægerforbund har i dag været til et to timer langt møde på Slotsholmen med ministeriets jurister fra forebyggelseskontoret, Rigspolitiet, Rigsadvokaten og andre relevante interesseorganisationer.

Stemningen på mødet var konstruktiv, og det var tydeligt, at ministeriets jurister var mødt op for at lytte til Danmarks Jægerforbunds og de andre organisationers holdninger og forslag til en ny og mere retfærdig knivlov.

Juristerne tager nu de mange input med tilbage på værkstedet for videre bearbejdning, og i december skal de første skitser til en ny knivlov være på papir. For allerede i slutningen af januar 2016 skal loven til 1. behandling i folketinget.

Inden da er det Justitsministeriets plan, at Danmarks Jægerforbund og de andre interesseorganisationer skal til endnu et møde i Justitsministeriet for at drøfte de nye lovforslag.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
Foto: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund