OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. december 2015

2015: Året der gik i Jægerforbundet

Nu skal vi til at lukke det kapitel, der hedder 2015. Måske er vildtstegen allerede i ovnen? Her fra Danmarks Jægerforbund vil vi gerne ønske jer alle et godt nytår ved at tage et kig tilbage på året, der gik, med et udpluk af alle dets politiske sager, jagtfaglige diskussioner og organisatoriske omvæltninger.

Det har på alle fronter været et begivenhedsrigt år i Danmarks Jægerforund. De politiske sager har stået i kø, med alt hvad det indebærer af pressedækning, ministerpres og debat i organisationen. Alt sammen imens der har blæst nye administrative vinde i jægerforbundet. Vi har oplevet store og små opgaver, men alle væsentlige for vores fælles kamp for jagten i Danmark. Her er et udpluk:

Knivsag og hjortevildt tog overskrifterne

Den sag, der i år har givet ubetinget mest mediedækning og omtale, er Knivsagen. Danmarks Jægerforbund satte gang i sagen med en video, der demonstrerer at knivtyper, som størstedelen af Danmarks befolkning ejer, er ulovlige, fordi de kan åbnes med én hånd. Sagen blev taget op i alle de store danske medier, og jægernes brug af knive var ofte omdrejningspunktet. På falderebet fik Justitsministeriet også præsenteret en ny lov, som vi er ved at forfatte et høringssvar til. Du kan læse mere om det her.

En anden sag, der har fyldt meget i det forgangne år, er debatten om fremtidens hjortevildtforvaltning. Debatten har kørt i Danmarks Jægerforbunds organisation igennem flere år, men blussede i sommer op på de sociale medier. Siden har Den Nationale Hjortevildtgruppe ændret forslaget, sådan at der nu sigtes efter at skrue på jagttiderne. Hjortevildtgruppen arbejder videre med forslaget frem mod Vildtforvaltningrådsmødet i marts 2016, hvor de skal præsentere et samlet forslag. Forinden vil medlemmerne i Danmarks Jægerforbund have mulighed for at debattere forslaget på jægerrådenes årsmøder i januar og februar.

Politikerne blandede sig

2015 blev også året, hvor politiet sammenlagde deres sagsbehandlinger i to administrative centre. Det medførte uacceptabelt lange sagsbehandlingstider for de danske jægere. Sagen fortsætter ind i 2016, hvor Jægerforbundet forventer, at politiet hurtigst muligt får ventetiden ned.

Derudover fik hele Danmark en ny regering og med det et sammenlagt Miljø- og fødevareministerium. Ministeren, Eva Kjer Hansen, har Danmarks Jægerforbund haft med i marken, for at se på mulighederne for at øge naturindholdet i landbrugslandet. Danmarks Jægerforbund blandede sig i valgkampen med fire budskaber, som vi i 2016 følger op på.

Et andet ministerium, som DJ har haft fast kontakt til i årets løb, er Justitsministeriet, som udover at være involveret i sagerne om sagsbehandlingstider og knivloven, også er involveret i en mulig stramning af EU's våbendirektiv. En stramning som vil gå hårdt ud over de danske jægere, og som vi i 2016 vil forsætte kampen imod.

I Vildtforvaltningsrådet har der også været arbejdet intenst i år. Blandt de vigtigste emner er de første skridt i de kommende jagttidsforhandlinger. Generelt har Danmarks Jægerforbund fået bragt jagt som naturforvaltning på dagsordenen – specielt i rådet. Det arbejde fortsætter også på fuld blus i 2016.

Digitale udfordringer og uheldige sager

For den enkelte jæger bød 2015 også på en række ændringer, udfordringer og debatter.

Det blev nemlig året, hvor den tvungne vildtudbytteindberetning for jagttegnsløsere trådte i kraft. For alle, der er tilmeldt Digital Post-ordningen, betød det også, at hele procesessen blev flyttet online. Forløbet var ikke uden knaster, men vi forventer, at både Naturstyrelsen og jægerne hurtigt vil vænne sig til forandringen.

Uheldige sager med vildfarne riffelprojektiler og ulovlige fælder var desværre også på dagsordenen i 2015. Heldigvis var der tale om relativt isolerede tilfælde, men lad os bare aftale at i 2016 er vi alle opmærksomme på problematikken.

Debatten om ulven fortsatte også i 2015, hvor vi så den første dokumentation på hunulve i Danmark, og hvor Naturstyrelsen i en række informationsmøder landet over inviterede til saglig debat.

Organisationen flyttede sammen

For Danmarks Jægerforbunds administration var 2015 et særdeles begivenhedsrigt år, hvor nyt og gammelt personale flyttede sammen i den første – og midlertidige - version af Jagtens Hus i Mørke. 2016 tegner til at blive mindst lige så spændende med indflytning i det rigtige og nye Jagtens Hus i Kalø hen over næste sommer. Den egentlige indvielse vil finde sted i begyndelsen af september 2016.

Og så blev det året, hvor vi brød med én ældre ting: Hjemmesiden. Den gamle hjemmeside var ved at synge på sidste vers og skrantede efterhånden på den tekniske del. Selvom den på visse områder var mere erfaren og gennemprøvet end den nye, er vi dog rigtig godt tilfreds med resultatet, som kun vil blive bedre i den nærmeste fremtid.

Traditionerne levede også videre i det forgangne år, hvor flotte præstationer prægede de mange forbundsmesterskaber i de jagtlige discipliner, og hvor tillidsfolk og delegerede leverede indholdet til et givende og hyggeligt repræsentantskabsmøde i Kolding.

Mange tak til alle jer der i 2015 har gjort en enorm og uvurderlig indsats for, at Danmarks Jægerforbund kan afholde kurser, arrangementer, messer, mesterskaber og lignende, og til at vi kan påvirke lokal, national og international jagtpolitik. Og en stor tak til alle jer, der støtter op omkring det arbejde med jeres medlemskab.

Må 2016 blive et lykkebringende år for alle jer, der læser med her på siderne.

Knæk og bræk!

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund