Valget er overstået - nu skal der arbejdes

Fredag, 19. jun 2015

I dag vågner Danmark op til en ny politisk virkelighed efter gårsdagens valg. De fulde konsekvenser er endnu svære at gennemskue, men Danmarks Jægerforbund vil gerne ønske valgets sejrherrer tillykke - og minde om, at nu skal arbejdstøjet på. Vi skal blandt andet have sikret naturen i landbrugslandet, så har vi et hængeparti med knivloven.

Alt tyder på, at Lars Løkke Rasmussen skal forsøge at danne en Venstre-ledet regering med Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, som enten regeringsparter eller støttepartier. Danmarks Jægerforbund vil gerne ønske tillykke med valgsejren, og ser frem til fire år med forhåbentligt godt samarbejde.

Når det kommer til spørgsmål, der berører naturen, miljøet og jagten er Danmarks jægere en naturlig samarbejdspartner. Jagt er nemlig aktiv naturforvaltning. Jægerne forvalter naturligvis via afskydning, men også via den omfattende naturpleje, som de danske jægere udfører.

Jægerne udfører hvert år en indsats for naturen til en værdi af mere end 200 millioner kroner. Dertil kommer jagttegnsafgiften på 535 kroner pr jagttegnsløser, der målrettet går til naturforbedringer eller natur- og vildtforskning. Jægerne er altså oplagte samarbejdspartnere.

Forventninger til ministrene

Der venter Lars Løkke Rasmussen en større kabale, når han skal have besat de forskellige ministerier. Men uanset hvilke navne, der kommer på kontorerne, har Danmarks Jægerforbund en række forventninger og arbejdspunkter for den nærmeste fremtid:

  • Mere enkle regler
    • Vi forventer at landbrugslovgivningen og naturbeskyttelsesloven indeholder så enkle og smidige bestemmelser, at lodsejere både tør og har mulighed for at styrke naturindsatsen. Vi skal bruge færre midler på kontrol, og i stedet opprioritere rådgivningen af de mange lodsejere, der ønsker at gøre en reel forskel for vildtet og naturen. I forlængelse heraf forventer vi, at der for alvor bliver set på reglerne for landbrugsstøtten, hvor der passende kan tages udgangspunkt i Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger. Derefter skal der laves en detaljeret gennemgang af de eksisterende ordninger, der skal have naturen i fokus frem for regler og systemer.
  • Nedsæt et våbenråd
    • Derudover har Danmarks Jægerforbund i de forgangne måneder bragt fokus på den absurde knivlov, der kriminaliserer alle danskere, der ejer en foldekniv, som kan åbnes med én hånd. Denne knivlov er ikke en sygdom i sig selv, men et symptom på en uvidende tilgang til våbenlovgivningen. Tusindvis af danskere benytter redskaber og våben, som er behandlet i lovgivningen, og tidligere er der ikke blevet taget hensyn til disse benyttelser, når der er blevet lavet hovsa-løsninger som knivloven. Derfor vil Danmarks Jægerforbund arbejde på, at den kommende justitsminister nedsætter et våbenråd, som skal bestå af interessenter på området. På den måde sikre man, at de mange berørte danskere, har et talerør til lovgiverne, så vi sikrer, at fejltagelserne bliver minimeret.

Danmarks Jægerforbund vil også i den kommende valgperiode holde skarpt øje med, hvordan politikerne på Christiansborg forvalter jagtens sag. Vi ser frem til gode samarbejder på tværs af partiskel.