OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Offentliggjort den: 18. november 2015

Første skridt i de kommende jagttidsforhandlinger

Organisationerne i Vildtforvaltningsrådet er godt i gang med de indledende øvelser til de kommende jagttidsforhandlinger. I Danmarks Jægerforbund vil drøftelserne med baglandet foregå på jægerrådenes årsmøder. Som en del af forberedelserne har vi indgivet en liste til Vildtforvaltningsrådet med de arter, som vi ønsker videnskabelig fokus på.

I sensommeren meldte Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening ud, at vi vil arbejde for, at fremtidens vildtforvaltning skal foregå på et fagligt og videnskabeligt grundlag. Denne udmelding skal stå sin prøve i de kommende års jagttidsforhandlinger, som organisationerne i Vildtforvaltningsrådet er ved lægge an til.

I Danmarks Jægerforbund vil drøftelserne med baglandet foregå på jægerrådenes årsmøder rundt i de danske kommuner i begyndelsen af næste år. Men allerede nu har forbundet indsendt en liste til Vildtforvaltningsrådet med en række arter, som vi ønsker at forskerne ved DCE, Aarhus Universitet, skal udrede i forhold til eventuelle fremtidige jagtmuligheder.

Danmarks Jægerforbunds liste bygger dels på indstillinger fra henholdsvis trækvildt-, hjortevildt- og markvildtudvalgene, dels på bidrag fra medlemmerne ved de sidste jagttidsforhandlinger. Vi ønsker jagt på de oplistede arter, i det omfang det er biologisk bæredygtigt.

Sådan fastsættes de nye jagttider

I Danmark er traditionen, at jagttiderne bliver revideret med fire års intervaller. Det betyder, at Vildtforvaltningsrådet i slutningen af 2017 skal komme med en ny indstilling til Miljø- og Fødevareministeren, som træffer den endelige beslutning i forhold til de jagttider, der skal træde i kraft fra 1. april 2018.

Vildtforvaltningsrådets indstilling bliver til på baggrund af forhandlinger mellem organisationerne i rådet. Det er som de indledende øvelser hertil, at organisationerne hver især har udarbejdet en liste med arter, som de ønsker, at DCE skal lave en faglig udredning af. Vi vil offentliggøre den samlede liste, når den foreligger.

Drøftelserne i rådet vil tage udgangspunkt i disse udredninger, men det er klart at en given art skal kunne bære et jagttryk, før der åbnes for yderligere drøftelser.

Danmarks Jægerforbund har indleveret vores bidrag til en samlet liste, som senere kan udbygges, sådan at eventuelle bidrag fra jægerrådenes årsmøder kan komme med.

Du kan se listen her.

Det er den aktuelle plan, at de første udredninger fra DCE skal præsenteres for Vildtforvaltningsrådet på mødet i marts 2016. Processen herefter er endnu ikke planlagt, men vi melder ud her, når der er nyt i den forbindelse.

Du kan læse mere om hvem, hvad og hvordan Vildtforvaltningsrådet arbejder i disse artikler fra Jæger.

Del 1: Vildtforvaltningsrådet - et portræt

Del 2: Vildtforvaltningsrådet - Holdningernes mødested

Del 3: Vildtforvaltningsrådet - I naturens tjeneste