OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmøde 2023.

 

                               Kredsens årsmøde i kreds 4 

        D.16 marts 2023 – Thorhallen, Ørstedvej 10, 6830 Rødding                Indtegning fra kl. 17.30 - mødet starter kl. 18.30.


                            Der er fællesspisning kl.18.00.

                               Stegt flæsk og persillesovs.

                              Kredsen er vært ved mødet

 


Tilmelding nødvendig og senest 11. marts til Kredsformand Poul Bundgaard.

Mail: poul.b@bbsyd.dk

 

Dagsorden til Kredsmøde i Kreds 4

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning om Kredsens virksomhed.
  4. Orientering om Kredsens økonomiske forbrug.
  5. Orientering om Hovedbestyrelsens arbejde.
  6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer (jfr. § 23, stk. 2, nr. 4).
  7. Indkomne forslag. Sendes til Kredsformand senest 23. februar og vil blive offentliggjort på kredsens hjemmeside. 

 

Claus Lind Christensen og administrationen deltager i mødet. 

 

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke er fremsat af Kredsbestyrelsen, skal være vedtaget på et møde i et jægerråd eller af en lokal jagtforening. Alle forslag skal tilgå Kredsformanden senest 3 uger før Kredsens årsmøde.

Hvem kan deltage og hvem kan stemme til årsmødet?

Alle medlemmer i Kreds 4 kan deltage i årsmødet, dog er følgende stemmeberettigede til Kredsens årsmøde:  Kredsbestyrelsen, Formænd for jægerråd og Fagkoordinatorer og derudover fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før. Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

Listen over indstillede til delegerede til Repræsentantskabet jf. punkt 6:
Navne sættes løbende på kredsens hjemmeside efter jægerrådsmøderne

Sønderborg – Haderslev – Kolding – Åbenrå – Billund – Varde – Esbjerg – Tønder – Fredericia – Fanø – Vejle & Vejen.

Derudover er Kredsbestyrelsen + HB medlem delegerede til Repræsentantskabet.

I alt 66 delegerede fra kreds 4.

 

Dagsorden og bilag sendes til de tilmeldte før mødet, og skrives på kredsens hjemmeside.

Vi glæder os til at se jer, og håber at mange foreninger tilmelder sig til d. 16. marts i Jels.

 

På Kredsbestyrelsens vegne

Poul Bundgaard

Kredsformand Kreds 4

Tlf: 24 60 87 29