Kredsmøde 2024.

 

 Kredsbestyrelsen fremsender hermed den skriftlige indkaldelse til kredsmødet i kreds 4

Tirsdag d.12. marts 2024 kl. 17.00 – 22.00 i Jels Motel og Sportscenter,

Ørstedvej 10, Jels 6630 Rødding

 

Kredsmødet har den øverste myndighed i kredsens anliggender.

 

Kredsmødet er sammensat af:

  1.  Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer
  2.  Formændene for Jægerrådene
  3.  Fagkoordinatorerne
  4.  Kredsbestyrelsen

 

Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Fortæringen består af:        Dagens middag ca. kl.18.00 inden mødet

                                            1 øl/vand + kaffe

Samlet pris:                        Kredsen er vært ved mødet.

 

Tilmelding skal ske til Anders Jæger Jacobsen på mail:

 

a.jakobsen2@gmail.com

 

Eller Kredsformand Poul B på mail:

 

poul.b@bbsyd.dk

 

 VED TILMELDELSE TIL KREDSMØDET, ANGIV VENLIGST,  

1: MEDLEM.NR. 

2: NAVN. 

3: JAGTFORENING.

 

 Kredsbestyrelsen har valgt at sende denne indkaldelse ud til jægerrådsformændene i Kredsen, samt alle jagtforenings formænd i kredsen. Af hensyn til fortæringen m.m. vil kredsen gerne have tilmeldingerne senest d. 07. marts 2024.

Jagtforenings medlemstal kan ses på jægerforbundets hjemmeside: Tillidsmandsnet + delegerede til repræsentantskabs møde + kreds 4.

Der er indskrivning fra kl.16.15

 

Endelig dagsorden udsendes til de tilmeldte 1 uge før mødet, med forslag og kandidater, og kommer på kreds 4 hjemmeside.

 

 

På kredsbestyrelsens vegne

Poul Bundgaard

Kredsformand