OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. januar 2018

Ny lederuddannelse til frivillige i DJ

Hvordan gør man det attraktivt for både unge og gamle, nye og erfarne at gøre en indsats for jagten i Danmark? En del af svaret er en ny attraktiv lederuddannelse, der giver både lederkompetencer på cv’et, og de bedst mulige forhold for de frivillige.

Tekst: Niels Søndergaard, jagtfaglig chef, Danmarks Jægerforbund

I et forsøg på at slå et hel kuld fluer med ét smæk har Danmarks Jægerforbund udviklet en ny lederuddannelse, som både skal sikre, at det at være frivillig i Jægerforbundet er attraktivt og giver brugbare kompetencer til fx jobs uden for DJ, og at vi sikrer, at gode frivillige lederegenskaber bliver og udvikles i forbundet – og arbejder for jagtsagen i Danmark.

- Krumtappen i Danmarks Jægerforbunds virke er de mange frivillige, der på flere niveauer bidrager til jagtsagen. En forudsætning for dette virke er en understøttende organisation og tydelig motiverende ledelse af indsatsen, siger formanden for uddannelsesudvalget Jens Bjørn Andersen.

Derfor skal lederuddannelsen også sikre, at frivillige og administrationen trækker i samme retning, at den frivillige indsats bliver understøttet og motiveret bedst muligt, og at nyvalgte tillidsfolk får et grundkendskab til Danmarks Jægerforbunds opbygning, vision og mission.

Målgruppen? Jamen det er såmænd alle. Vi ved nemlig, at der findes masser af potentiale blandt jægerne, og vi ønsker at sikre, at vi udvikler og plejer det potentiale bedst muligt. Derfor kan alle tilmelde sig Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillig.

Så uanset om du er ny eller erfaren, ung eller gammel, om det der motiverer dig, er at få efterspurgte kompetencer på CV’et, at arbejde for jagtsagen, at samarbejde med andre topmotiverede frivillige i en venskabelig tone, noget helt tredje eller en blanding af det hele, så er du velkommen på Danmarks Jægerforbunds ledelsesuddannelse: Ledelse af frivillige.

Lederuddannelsen består af en blanding af obligatoriske og valgfri moduler. Du kan blandt andet komme rundt om Jægerforbundets organisation, konflikthåndtering, bestyrelsesarbejde, naturforvaltning, ledelse af frivillige og alle aspekter af det lokale jagtpolitiske og -foreningsmæssige arbejde.

Læs meget mere om uddannelsen og tilmeld dig på www.jaegerne.dk/blivleder