OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. februar 2019

Evaluering af DJ Lederuddannelse – ledelse af frivillige

Krumtappen i Danmarks Jægerforbund er den store indsats de mange frivillige yder, og understøtning af den indsats er blandt andet uddannelse, herunder uddannelse i ledelse af frivillige.

Tekst: Niels Søndergaard

DJ's lederuddannelse - ledelse af frivillige er et tilbud til alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, der kan se sig selv som potentiel frivillig leder. Deltagerne er personer der er klar til at yde en frivillige indsats for jagten, og ser værdi i at motivere andre frivillige til at yde en indsats. Samtidig giver det muligheder for at medvirke til at sætte dagsordenen i DJ. Og deltagerne får en formel uddannelse inden for organisationsarbejde og ledelse af frivillige.

Målet er at styrke uddannelsen af de mange frivillige ledere og andre frivillige, der også medvirker til, at DJ er en velfungerende og stærk organisation.

Alle medlemmer med interesse for organisationsarbejdet og ledelse af frivillige kan deltage. Og det er gratis at deltage.

Målgruppen er medlemmer, der ser sig selv som potentiel frivillig leder i Danmarks Jægerforbund samt hovedbestyrelsesmedlemmer, hovedbestyrelses suppleanter, kredsformænd, kredsbestyrelsesmedlemmer, Jægerrådsformænd, Jægerrådsbestyrelsesmedlemmer, jagtforeningsformænd, udvalgsformænd og koordinatorer.

Uddannelsen består af flere moduler, hvor nogle af frivillige, mens andre er obligatoriske.

Læs mere om uddannelsen her.

I 2018 blev der gennemført 24 moduler på DJ Lederuddannelsen – ledelse af frivillige. Efter modulerne fik kursisterne tilsendt et elektronisk evalueringsskema, hvor de kunne rate forskellige områder fra 1-5. Tallet 1 er dårlig og 5 er bedst.

I 2018 blev der gennemført 24 moduler på DJ Lederuddannelsen – ledelse af frivillige. Efter modulerne fik kursisterne tilsendt et elektronisk evalueringsskema, hvor de kunne rate forskellige områder fra 1-5. Tallet 1 er dårlig og 5 er bedst.

Uddannelsen blev lanceret i 2018 og på nuværende tidspunkt er 80 i gang med at gennemføre de mange moduler, og 8 er færdiguddannet. Der er gennemført 24 moduler, og vi har spurgt deltagerne om en evaluering af indtil nu gennemførte moduler.

-Topscorer er ”Undervisers faglige kvalifikationer” med 4,7 og ”Velforberedte undervisere” med 4,6, hvilket er et meget flot resultat for vores kompetente undervisere, som giver ud af deres faglighed og erfaring. Et stort cadeau herfra, udtaler Afdelingschef for Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard

Den laveste score har ”Kendskab til emnet” med 3,1, hvilket er meget naturligt, da kursisterne netop kommer på modulet for at lære noget nyt.

- Alt i alt et meget flot evalueringsresultat over hele linjen på det nye skib, vi har sat i søen for at højne viden og uddannelse for de mange frivillige der arbejder med ledelse af frivillige til gavn for medlemmer i Danmarks Jægerforbund. Og ikke mindst en uhyre vigtig indsats for at vi skal nå vores strategiske mål om en; Stærk og frivillig organisation, udtaler Formand for DJs Uddannelsesudvalg Georg Guldberg Jensen