OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Bliv en bedre dirigent - Undgå brok og kend vedtægterne

Danmarks Jægerforbunds Lederuddannelse: Ledelse af frivillige er godt i gang. Også med de frivillige moduler. Vi havde en udsendt med på en aften om dirigentens rolle.

Tekst: Nils Holger Ellekilde
Foto: Nils Holger Ellekilde

- Det bliver en laaang aften. Fire timer kun om dirigentrollen, gab mand og vent på aftenkaffen!

Forventningerne var ikke så store, da 15 mand ankom til Harndrup-Ejby Jagtforenings lokaler på Vestfyn sidst på dagen torsdag den 23. august. Men det blev en særdeles spændende aften trods det snævre emne. En livlig og energisk og forrygende velforberedt Mikala Høj Laursen fra Danmarks Jægerforbunds afdeling Politik og Kommunikation førte forsamlingen igennem gældende regler, almindelig praksis og de fælder, man kan møde undervejs.

Hvorfor dette kursus

Kurset var et modul under Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse til ledelse af frivillige. Og det var et meget relevant udsnit af jægere, som var mødt op.

Alle var aktive foreningsfolk og heraf flere med mange års erfaring. "Toppen" var Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen, som deltog på lige fod med alle andre, samt kreds fems repræsentant i Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse, Georg Guldberg Jensen.

Hvem skal være dirigent

Mikala Høj Laursen havde før kurset sendt et meget udførligt materiale ud til deltagerne inklusive de slides, hun ville vise, så alle kunne være velforberedt. At de var blevet læst fremgik af de spørgsmål, som blev stillet undervejs.

Punkt for punkt blev reglerne for valg af dirigent og dirigentens ansvar gennemgået, og deltagerne drøftede forventningerne til den gode dirigent. Det skulle være en person med personlige autoritet og myndighed og helst en med erfaring inden for ledelse og erhverv, og som samtidigt kendte jagtforeningens vedtægter.

Nogle steder gik dirigentjobbet til den samme år efter år, og vedkommende endte med at kunne løse opgaven helt perfekt hver eneste gang.   

Dagsorden og vedtægter

Samtidigt med gennemgangen af dirigentens opgaver og pligter blev reglerne for generalforsamlingen også ridset op: Dirigenten foreslås og vælges. Dirigenten overtager hvervet. Sikrer ro og orden undervejs. Undersøger om generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Undersøger om generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Informerer om dagsordenen. Vælger/udpeger referent og stemmetællere og leder generalforsamlingen gennem den aktuelle dagsorden.

Ved tvivl om enkeltheder henviste Mikala Høj Laursen konsekvent til Standardvedtægterne for jagtforeninger, og hvis den aktuelle forenings vedtægter sagde noget andet, var det altid dirigentens pligt at kende disse.

Derfor undgå brok og kend vedtægterne! 

Efter en lang række mulige punkter på en generalforsamlings dagsorden, herunder også hvordan man skal håndtere de forskellige afstemningsmetoder, nærmede vi os afslutningen på dirigentens job. Til sidst erklærer dirigenten generalforsamlingen for hævet, men han er ikke færdig, før han har underskrevet referatet, og referatet er blevet offentliggjort.

Fire timers intenst kursus kan ikke refereres udførligt på den herværende plads. Men kurset burde efter de fleste deltageres opfattelse være obligatorisk for alle nuværende og kommende jagtforeningsformænd. Et fremragende kursus, som alle var særdeles tilfredse med.

Et og flere moduler

Efter selve kurset fortalte Claus lind Christensen kort om baggrunden for den nye lederuddannelse til ledelse af frivillige:

- Formålet er at løfte organisationen. At styrke de enkelte frivillige ledere, som arbejder hårdt i hver eneste jagtforening, i jægerråd og i kredse. Ved at løfte den enkelte, løfter vi jægerforbundet, og det gør det sjovere at være leder. I hovedbestyrelsen kunne vi se, at der er et behov, og derfor kaster vi også betydelige midler i projektet, fortalte Claus Lind Christensen.

Der er to grundmoduler, som hver for sig løber over to døgn i Jagtens Hus, og hertil kommer 16 delmoduler. Danmarks Jægerforbunds hjemmeside fortæller, hvad man skal have, før man kan kalde sig uddannet frivillig leder. Dette kursus handler om dirigentrollen. Andre har måske brug for et kursus i konfliktløsning.

- Jeg tror bestemt, at der inden for overskuelig fremtid er folk, som tager alle moduler. Andre vil fordybe sig i et enkelt led. Også og især unge mennesker har brug for et løft i foreningslivet, og de får her hele organisationen med sig. Og det pynter også på deres CV, at de har gennemgået en lederuddannelse inden for Danmarks Jægerforbund, sluttede Claus Lind Christensen.