Høringssvar afgivet i 2022

Høring over  udkast til vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3) med tilhørende bekendtgørelser
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: Den 22. juni 2022

Høring over udkast til Natura 2000 plan 2022-2027
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
Dato: Den 26. maj 2022

Høring over udkast til vildtskadebekendtgørelsen
Myndighed: Miljøministeriets departement, Vild Natur og Biodiversitet
Dato: Den 28. april 2022

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om jagttider på visse pattedyr og fugle m.v.  
Myndighed: Miljøministeriets departement
Dato: Den 20. april 2022

Høring over udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. 
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: Den 16. marts 2022

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål 2022
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 14. februar 2022

Høring af vejledningen om pligtige- og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2022/2023

Myndighed: Landbrugsstyrelsen - Miljø & Erhvervsregulering
Dato: Den 10. februar 2022 

Høring af udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruger 2022 m.v.
Myndighed: Landbrugsstyrelsen - Miljø & Erhvervsregulering
Dato: Den 31. januar 2022 

Høring af udkast til Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2022
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 25. januar 2022 

Høring af udkast til Vejledninger om Grundbetaling og Grøn Støtte 2022
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 20. januar 2022 

Høring af udkast til Vejledning om tilskud til ekstensivering med slæt 2022
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 13. januar 2022 

Høring af udkast til Vejledning om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 2022
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 10. januar 2022