Høringssvar afgivet i 2008


Supplerende udpegning af marine EF-habitatområder
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 16. december 2008

Opdateret udpegningsgrundlag for marine EF-habitatområder
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 16. december 2008

Udkast til lov om forbud mod hold af ræve
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 31. oktober 2008

Forvaltningsplan for skarv
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 22. oktober 2008

Opdatering af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområder med skarv
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 22. oktober 2008

Synopsis til miljøtilstandsrapporten - Natur og Miljø 2009
Myndighed: Danmarks Miljøundersøgelser
Dato: 7. oktober 2008

Handel med sælprodukter
Myndighed: Udenrigsministeriet
Dato: 1. oktober 2008

Vejledning til habitatbekendtgørelsen
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 14. august 2008

Handlingsplan for invasive arter
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 31. juli 2008

Nationalpark Thy
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 5. juli 2008

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2008/09
Myndighed: Plantedirektoratet
Dato: 3. juli 2008

Vejledning om miljøskade
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: 30. april 2008

Udpegningsgrundlag for EF-habitatområder
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 18. marts 2008

Ændringer til jagtloven, naturbeskyttelsesloven m.v.
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: 15. februar 2008

Våben og ammunition
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 18. januar 2008