Våbenpakken

Danmarks Jægerforbund er en del af Dansk Våbenforum. Forummet har udarbejdet et katalog med ændringsforslag til den nuværende våbenlovgivning. Læs mere her:

Status pr. 13. december 2019

Våbenpakken ”Trygt og enkelt” indeholder en række punkter, som organisationerne bag Dansk Våbenforum ønsker ændret. P.t. arbejdes der med halvautomatiske rifler,  krudtmængder til genopladning samt lyddæmpere og optagelse af glatløbede haglvåben i mere end ét år ad gangen i EU-våbenpas.

Har du som bruger forslag til forbedringer/forenklinger af våbenlovgivningen, så hører vi naturligvis gerne fra dig.

Dansk Våbenforum, der foruden Jægerforbundet består af DGI Skydning, Dansk Skytte Union og Danmarks Våbenhandlerforening, har udarbejdet et katalog med titlen  ”Trygt og enkelt – løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer”.

Organisationerne bag Dansk Våbenforum belyser i kataloget de udfordringer i våbenloven og våbenbekendtgørelsen, der i hverdagen påvirker de danske våbenejere og erhvervsdrivende inden for jagt og sportsskydning mest.

Kataloget præsenterer samtidig konstruktive ændringsforslag, som kan lette hverdagen for den almindelige våbenejer/-bruger, for de erhvervsdrivende samt for de myndigheder, der skal administrere lovgivningen.

Alle ændringsforslag fra Dansk Våbenforum er nøje afstemt med princippet om ikke at gå på kompromis med sikkerheden.

Send forslag ind

Vi hører meget gerne fra jer våbenbrugere (jægere og sportsskytter), hvis I støder på uhensigtsmæssigheder i den gældende våbenlovgivning. Problemstillinger og eventuelle ændringsforslag sendes på mail til enten våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudesen, nvk@jaegerne.dk, eller til politisk chefkonsulent Morten Sinding-Jensen, msj@jaegerne.dk.