Våbenpakken

Danmarks Jægerforbund er en del af Dansk Våbenforum. Forummet har udarbejdet et katalog med ændringsforslag til den nuværende våbenlovgivning. Læs mere her.

Inden julen 2016 overrakte Danmarks Jægerforbund på vegne af Dansk Våbenforum, der foruden Jægerforbundet består af DGI Skydning, Dansk Skytte Union og Danmarks Våbenhandlerforening, et katalog med titlen  ”Trygt og enkelt – løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer”.

Organisationerne bag Dansk Våbenforum belyser i kataloget de udfordringer i våbenloven og våbenbekendtgørelsen, der i hverdagen påvirker de danske våbenejere og erhvervsdrivende inden for jagt og sportsskydning mest.

Kataloget præsenterer samtidig konstruktive ændringsforslag, som kan lette hverdagen for den almindelige våbenejer/-bruger, for de erhvervsdrivende samt for de myndigheder, der skal administrere lovgivningen.

Alle ændringsforslag fra Dansk Våbenforum er nøje afstemt med princippet om ikke at gå på kompromis med sikkerheden.

Send forslag ind

Vi hører meget gerne fra jer våbenbrugere (jægere og sportsskytter), hvis I støder på uhensigtsmæssigheder i den gældende våbenlovgivning. Problemstillinger og eventuelle ændringsforslag sendes på mail til enten våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudesen, nvk@jaegerne.dk, eller til politisk konsulent Morten Sinding-Jensen, msj@jaegerne.dk.