OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. april 2020

Bureaukratisk vej til genopladning med nye hylstre

Tidligere har hjemmeladere blot skulle have en genopladningstilladelse fra politiet, hvis man ønskede at genoplade ammunition til eget eller privat brug med røgsvagt krudt, f.eks. riffelammunition til jagt eller konkurrence. Nu kræver det også en særlig tilladelse fra Justitsministeriet, hvis man ønsker at bruge nye hylstre.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen

Er du hjemmelader, så følg med her, hvor vi viser vejen til en genopladningstilladelse med nye hylstre. Myndighederne har nemlig igen lavet en ny fortolkning af våbenloven, så genopladning ikke længere kan ske i nye patronhylstre med mindre, man har en særlig ”fremstillingstilladelse” fra Justitsministeriet ud over tilladelsen fra Politiet. Situationen er angiveligt opstået, da myndighederne inden for de sidste år har nyfortolket ordet ’genopladning’ som værende noget, der sker igen, og dermed ikke kan omfatte nye hylstre, som af gode grunde aldrig har været anvendt tidligere.

Unødigt bureaukrati!

Danmarks Jægerforbund er generelt utilfreds med, at man nu skal have to tilladelser fra henholdsvis Justitsministeriet og Politiets Administrative Center, blot for at kunne lade en riffelpatron til eget eller privat forbrug.

- Jægere og sportsskytter har siden 1986 anvendt både nye og brugte hylstre til genladning, hvorfor skal vi nu have denne ekstra unødvendige gang bureaukrati, når det til dato ikke har været et problem, udtaler formanden for Danmarks Jægerforbunds våbenudvalg, Marie-Louise Achton-Lyng, og fortsætter:

- Danmarks Jægerforbund arbejder for en våbenlovgivning, som skal være tryg for samfundet og enkel for våbenbrugerne. Denne ændring gør det hverken mere trygt eller enkelt, hvorfor vi naturligvis er i dialog med myndighederne om en ændring af den eksisterende lovgivning.

Følg anbefalingen

Vi opfordrer alle vores medlemmer, som har en genopladningstilladelse, til at følge Justitsministeriets anbefaling og ansøge om en tilladelse til anvendelse af nye hylstre til genopladning og dermed opfylde lovens krav, indtil den eksisterende lovgivning forhåbentlig bliver ændret.

Ansøgning og samtykkeerklæring

Ovenstående burde dække følgende, som, Justitsministeriet i en mail til Danmarks Jægerforbund har oplyst, skal besvares:

”En ansøgning skal imidlertid indeholde tekniske oplysninger om, hvad man ønsker at fremstille, og hvordan og hvor fremstillingen skal foregå. Derudover skal det oplyses, hvad genstanden(e) skal bruges til efter endt fremstilling.”

Ansøgningen skal desuden suppleres af en underskrevet samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen giver adgang til, at Justitsministeriet indhenter oplysninger fra politiet om personlige forhold og hidtidige vandel. Ansøgning og underskrevet samtykkeerklæring sender du herefter enten pr. mail til jm@jm.dk eller pr. post til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.