Jægerråd

I stort set alle kommuner landet over er der etableret Jægerråd, der varetager de politiske interesser i området. Jægerrådene er repræsenteret i kommunernes grønne råd, brugerråd m.v.

Jægerrådene varetager den samlede indsats som Danmarks Jægerforbunds lokale jagtforeninger gør i kommunalt regi. 

Jægerrådets opgaver:

  • Jægerrådet varetager samarbejdet med kommunens miljømyndigheder, blandt andet ved at udpege en repræsentant til kommunens ”grønne råd”.
  • Jægerrådet arbejder for, at et ”grønt råd”, såfremt det ikke findes, bliver etableret i kommunen.
  • Jægerrådet søger samarbejde med kommunens øvrige grønne organisationer.
  • Jægerrådet varetager agitationsarbejdet i kommunen, herunder søger at oprette foreninger, hvor der er behov herfor.
  • Jægerrådet arbejder for at interessere medlemmerne i kommunen for faunaens bevarelse.
  • Jægerrådet fremmer et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen.
  • Jægerrådet er bindeled mellem kommunens foreninger og kredsen.
  • Jægerrådet medvirker ved arrangement af eksempelvis flugtskydning, markprøver, riffelskydning med videre i samarbejde med kredsen. 

Jægerrådets medlemmer

Jægerrådets formand vælges af medlemmerne på et årligt møde (årsmødet), og de øvrige medlemmer udpeges af de enkelte jagtforeninger i kommunen.