Offentliggjort den: 14. marts 2024

Udpegning af NNP-bestyrelser udskudt

Naturstyrelsen har meddelt, at fristen for at indstille kandidater til de kommende bestyrelser for naturnationalparkerne er udskudt med en måned til den 15. april.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Naturstyrelsen skriver i en meddelelse, at da det har vist sig, at flere organisationer har vanskeligt ved at nå at indmelde kandidater til bestyrelserne til den 15. marts, udvides fristen til den 15. april.

- I Danmarks Jægerforbund har vores 15 DJ-arbejdsgrupper i relation til naturnationalparkerne grebet denne opgave lige så engageret og seriøst som opgaven med at blive involveret i naturnationalparkprocesserne, udtaler Kirsten Skovsby, der er politisk ansvarlig for arbejdet med naturnationalparkerne i jægerforbundet, og fortsætter:

- Det betyder, at vi stort set inden for den første frist er i mål med opgaven at finde både en kvinde og en mand til de 15 bestyrelser for de kommende naturnationalparker.

At fristen for indstilling af kandidater er udskudt til midt i april, betyder naturligvis at de indstillede må væbne sig med lidt tålmodighed i forhold til både afklaringen af, hvem der skal repræsentere jægerforbundet i bestyrelserne, og igangsættelsen af arbejdet i bestyrelserne.

Så snart der er nyt om udpegningen af jægerforbundets repræsentanter til de 15 bestyrelser, kan I læse om det her på hjemmesiden.