Offentliggjort den: 14. februar 2024

Etablering af naturnationalpark-bestyrelser

Miljøministeren har netop igangsat en proces, hvor deltagerne/organisationerne i de nu nedlagte projektgrupper i tilknytning til naturnationalparkerne får tilbudt en bestyrelsesplads, således også jægerforbundet. Ministeren har lyttet til interessenterne i forhold til at sikre lokal forankring. DJ ser frem til at få indflydelse i de kommende naturnationalparker.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Af regeringsgrundlaget fra 2022 fremgår det, at ”Der skal etableres lokale bestyrelser med relevant deltagelse efter inspiration fra organiseringen af de fem nationalparker.” Det er den proces, der nu er sat i gang fra miljøministerens side.

Danmarks Jægerforbund har under hele forløbet med planlægning og projektbeskrivelsesarbejdet aktivt arbejdet med naturnationalparkerne både lokalt og nationalt for at få maksimal indflydelse, fortæller Kirsten Skovsby, der er politisk ansvarlig for dette arbejde i jægerforbundet, og uddyber:

- Det gjorde vi ved at etablere lokale DJ-arbejdsgrupper i tilknytning til de 15 udpegede naturnationalparker. På den måde fik vi qua solidt lokalt engagement sæde i de 15 projektgrupper, der i 2022 blev etableret af Naturstyrelsen (NST). Dette store arbejde bærer nu frugt i form af, at DJ som deltager i de nu nedlagte NST-projektgrupper tilbydes bestyrelsespladser.

Godt grebet!

- De 15 jægerråd fik opgaven i 2022 og greb den på forbilledlig vis. Ikke alene blev der nedsat DJ-arbejdsgrupper alle 15 steder, jægerforbundet deltog også aktivt i samtlige NST-projektgrupper, pointerer Kirsten Skovsby og tilføjer:

- Arbejdet med naturnationalparkerne har ligget stille, siden den nuværende regering kom til, men med etableringen af bestyrelserne er jeg ikke i tvivl om, at vores kommende bestyrelsesmedlemmer vil forsætte det gode arbejde for naturen, vildtet, jagten og jægerne.

I mål med lokal inddragelse

At sikre det lokale engagement og den lokale forankring gennem fastholdelse af et officielt forum, som f.eks. en bestyrelse, i tilknytning til naturnationalparkerne har hele tiden været et mål for Danmarks Jægerforbund.

- Med etableringen af bestyrelserne kan jægerforbundet med stor tilfredshed konstatere, at Naturstyrelsen både lokalt og i den nationale interessentarbejdsgruppe har lyttet til vores ønske om at sikre den lokale forankring og dermed opbakning til naturnationalparkerne, udtaler Kirsten Skovsby og fortsætter:

- Vi har nu opnået at blive inddraget og glæder os til arbejdet. Vi ser derfor meget frem til at se kommissorierne for NNP-bestyrelserne og få opgaverne konkretiseret.

Flere mål opfyldt

Kirsten Skovsby er stolt over den samlede indsats fra jægerforbundets side i forhold til naturnationalparkerne, hvor følgende indtil videre er opnået:

  • Jagt/regulering indgår som forvaltningsredskab i NNP
  • Lave hegn i 11 af 15 NNP
  • Nedlagt vildt skal primært anvendes til konsum
  • Der skal tages ansvar for dyr, man sætter bag hegn
  • Etablering af lokale bestyrelser.

Hurtig proces

Meldingen fra Naturstyrelsen er, at indstillingen af både en mand og en kvinde til hver af de 15 bestyrelser skal være Naturstyrelsen i hænde senest den 15. marts 2024, hvorefter ministeren vil udpege medlemmer til bestyrelserne. Med andre ord har vi en hurtig proces foran os.

- Sekretariatet vil derfor på mine vegne snarest muligt tage kontakt til de relevante jægerråd, som skal involveres denne sag, og sørge for at tilrettelægge så smidig en intern proces som muligt, så vi sammen kan sikre Danmarks Jægerforbund størst mulig indflydelse på naturnationalparkerne, slutter Kirsten Skovsby.