Offentliggjort den: 15. marts 2024

Nyt forsikringscertifikat 2024 til foreningens skydebaner

Skydebaner, tilknyttet jægerforbundet, får hermed et nyt forsikringscertifikat, som gælder for 2024. Certifikatet dækker den lovpligtige ansvarsforsikring, der kræves for at bruge en midlertidig eller permanent skydebane.

Danmarks Jægerforbund har i dag fredag den 14. marts 2024 sendt nyt forsikringscertifikatet 2024 via e-mail til foreningsformænd og -kasserere i foreninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund. Danmarks Jægerforbund har siden den 1. januar 2023 og frem til den 13. marts 2024 haft følgende formulering på vores forsikringscertifikat:

Forsikringen dækker inden for den i policen nævnte dækningssum med indtil
DKK 25.000.000 pr. skade og i alt pr. år

  • Tingskade: DKK 2.000.000 pr. skade
  • Personskade: DKK 10.000.000 pr. skade

I starten af marts 2024 kom politiet med denne udmelding;

”Vi er desværre ikke i stand til at acceptere den ordlyden i forsikringscertifikatet. Det fremgår af Skydebanebekendtgørens § 18 stk. 2: 'Forsikringen skal dække personskade eller tab af forsørger på indtil 10.000.000 kr. og tingskade på indtil 2.000.000 kr. pr. skade, der er forårsaget ved en enkelt begivenhed'. En formulering som angivet i Danmarks Jægerforbunds nye certifikat indeholder en begrænsning i dækningen som vil betyde, at der ikke er dækning i alle situationer og bekendtgørelsens ordlyd dermed ikke overholdes.”

Hvilket har resulteret i, at flere af vores foreningers skydebaner ikke har kunne opnå fornyet godkendelse af deres skydebane fra politiet, med henvisning til at forsikringscertifikatet ikke lever op til skydebanebekendtgørelsen.

Derfor har vi fået ændret vores forsikring, så der ikke længere er et forsikringsloft på 25.000.000 kr. pr. år. De nye forsikringsbetingelser er blevet godkendt af politiet og det vil derfor igen være muligt at opnå politiets godkendelse af foreningens skydebane, hvis I udskifter det tidligere fremsendte forsikringscertifikat med det nye forsikringscertifikat, som har følgende ordlyd angående forsikringsdækningen:

Ansvarsforsikring er et krav

Forsikringen dækker i henhold til summerne i skydebanebekendtgøren med en maks. sum pr. skade på 12.000.000 kr., dog maks. 2.000.000 kr. pr. tingsskade og 10.000.000 kr. pr. personskade. Det er et krav at have tegnet en ansvarsforsikring, når foreningen bruger eller ejer en skydebane. Ansvarsforsikringen skal dække personskader eller tab af forsørger på indtil 10.000.000 kr. og tingskader på indtil 2.000.000 kr. pr. skade.

Alle foreninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund har via det nye forsikringscertifikat for 2024 den ansvarsforsikring, som kræves for at bruge en midlertidig eller permanent skydebane. Vær opmærksom på at det kun er jagtforeninger med et DJ-foreningsnummer, som er dækket af jægerforbundets forsikringer.

En forening skal have unikt DJ-foreningsnummer 

Mange tror, at nye foreninger, stiftet af "gamle" og allerede eksisterende foreninger under Danmarks Jægerforbund, også er omfattet af forbundets forsikringer. Det er imidlertid en misforståelse. Kun de aktiviteter, som foregår i en forening, tilsluttet Danmarks Jægerforbund med foreningsnummer, er omfattet af forbundets forsikringer. Dette gælder også foreningens udvalg. Hvis man holder sig til denne konstruktion, vil forsikringerne altid gælde.

Jægerforbundets forsikring dækker bl.a. den aktivitet, som udføres af foreninger tilsluttet forbundet på skydebaner. Derfor vil en jagtforeningsaktivitet på både en ejet og lejet skydebane være omfattet forsikringen. Men holder en forening, som IKKE er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, aktiviteter for nogle af Danmarks Jægerforbunds medlemmer, vil jægerforbundets forsikringer IKKE dække aktiviteten.

Lad os tage et eksempel: Hvis en forening opretter en ny forening i foreningen med selvstændige vedtægter og evt. cvr-nr. er denne forening ikke tilsluttet Danmarks Jægerforbund, blot fordi samtlige medlemmer i den nye forening er medlem af jægerforbundet. Tilsvarende, hvis to foreninger tilsluttet Danmarks Jægerforbund laver en skydebaneforening, der ikke i sig selv er tilsluttet jægerforbundet. Men afholder en forening tilsluttet Danmarks Jægerforbund en aktivitet på en skydebane, som ikke er én af Danmarks Jægerforbunds foreninger, vil forsikring dække aktiviteten, da det er en aktivitet, som foregår i regi af Danmarks Jægerforbund.

For at en forening er en forening under Danmarks Jægerforbund, skal foreningens selvstændige vedtægter godkendes af Danmarks Jægerforbund og foreningen skal være oprettet i Danmarks Jægerforbunds system med et foreningsnummer. Derfor kan det konkluderes, at alene foreninger med et DJ-foreningsnummer, er en del af Danmarks Jægerforbund. Og kun disse kan omfattes af jægerforbundets forsikringer.


Læs mere om forsikringscertifikatet på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under punktet Erhvervs- og Produktansvarsforsikring og forsikringscertifikat 2024. Spørgsmål til forsikringens indhold kan rettes til jægerforbundets jurist Mikala Høj Laursen på tlf. 27802856 eller på e-mail mhl@jaegerne.dk.