Offentliggjort den: 03. april 2024

Medhold i sag om skydetider ved Sorø

DJ's skydebaneteam og Sorø Jagt- og Naturforening har fået medhold i klage over kommunen, som forsøgte at begrænse foreningens skydetider med 50 procent.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jan Henrik Rygaard og Jacob Munkholm Jensen

Forleden kunne vi fortælle historien om Ølgod jagtforening, som efter bistand fra jægerforbundets skydebaneteam fik medhold efter flere års karambolage med Varde kommune. En lignende sag har fundet sin afslutning på Midtsjælland, hvor en flugtskydebane stod til at miste halvdelen af sin skydetid.

Igen var det Danmarks Jægerforbunds skydebaneteam, der - efter at have assisteret Sorø Jagt- og Naturforening med ansøgning om en ny miljøgodkendelse - valgte at påklage Sorø kommunes afgørelse i sagen. Det skete i samråd med jægerforbundets samarbejdspartner Penta Advokater. For selvom kommunen ganske vist udstedte en ny miljøgodkendelse i foråret 2022, skete det med skærpede krav. Kommunen forlangte nemlig en væsentlig begrænsning af skydetiderne - helt op til 50 procent - hvilket Jan Henrik Rygaard, specialkonsulent i Danmarks Jægerforbunds skydebaneteam, fandt helt urimeligt:

- Miljøgodkendelser er omfattet af standardvilkår godkendelsesbekendtgørelsen, og derfor kan man ikke stille skærpede krav. Men det valgte Sorø kommune altså at gøre alligevel, forklarer han og uddyber:

- I vores klage over kommunens afgørelse påpegede vi, at det er i strid med gældende vejledning, at kravet er uproportionelt og at der ikke forelå behørig dokumentation for deres begrundelse.

Klagesagen blev sendt til behandling i det såkaldte Nævnenes Hus i Viborg, hvor bl.a. Miljø- og Fødevareklagenævnet håndterer klagesager af forskellig art. Det skete i juni 2022, og nu er sagen endelig afgjort - endnu en gang til jagtforeningens og jægerforbundets fordel.

I Miljø- og Fødevareklagenævnets begrundelse hedder det bl.a. at klagenævnet "... ophæver Sorø Kommunes afgørelse af 31. maj 2022 om revurdering af miljøgodkendelse og tillæg til miljøgodkendelse af skydebane beliggende Stenbjærgvej 8B, 4180 Sorø, med virkning fra ét år fra nævnets afgørelse, og hjemviser sagen til fornyet behandling i førsteinstansen."

Med andre ord: Kommunens krav om begrænset skydetid i forbindelse med en fornyelse af flugtskydebanens miljøgodkendelse er blevet afvist.