Offentliggjort den: 22. marts 2024

Ølgod jagtforening og DJ får medhold i skydebanesag i Varde

En gammel strid, som begyndte helt tilbage i 2017, fandt forleden sin afslutning, da DJ og Ølgod Jagtforening fik medhold i klage over Varde kommunes krav om nye støjmålinger.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jan Henrik Rygaard

Sommetider handler det om at være tålmodig. Det var også tilfældet i en sag om Ølgod jagtforenings flugtskydebane i det sydvestjyske, som helt tilbage i 2017 - altså for syv år siden - skulle have ny miljøgodkendelse. Noget, som man ikke regnede for et problem, da foreningen havde investeret 355.000 kroner i bedre lyddæmpning af området med bl.a. skydehus, jordvold, støjskærme og flis.

Jagtforeningen ansøgte Varde kommune om godkendelsen og den blev da også i første omgang imødekommet - for så kort efter at blive trukket tilbage på grund af støjklager fra naboer. Herefter er den normale procedure at klagesagen sendes til behandling i det såkaldte Nævnenes Hus i Viborg, hvor bl.a. Miljø- og Fødevareklagenævnet åndterer klagesager af forskellig art. Proceduren er også - måske meget naturligt - at afvente sagens afgørelse, før den kan rulle videre.

Men sådan gik det bare ikke i Varde.

- For mens støjklagen var til behandling, modtog Varde kommune en fuldstændig enslydende naboklage over støjgener, altså en reel gentagelse af den første klage og desuden afsendt af præcis samme personer. Og så var det, at Varde kommune pludselig traf en ny afgørelse i sagen - uden at afvente sagens afgørelse i Nævnenes Hus, forklarer Jan Henrik Rygaard, specialkonsulent i Danmarks Jægerforbunds skydebaneteam.

Den nye afgørelse pålagde med ét Ølgod jagtforening at få foretaget en såkaldt akkrediteret støjmåling med benævnelsen "Miljømåling - ekstern støj" - en ekstremt omkostningstung affære, som kun udføres i særlige tilfælde. Kommunen traf sin beslutning på grundlag af tre såkaldt vejledende støjmålinger, som kommunen selv havde foretaget, og som ikke kræver certificering.

Ignorerer klagenævnets afgørelse

- I Danmarks Jægerforbund var vi helt uenige med kommunen i at der skulle foretages en akkrediteret støjmåling og det informerede vi dem om. Alligevel valgte kommunen at udstede en påbudsskrivelse om det. Og her er det altså vigtigt at understrege, at en sådan akkrediteret støjmåling kun kan udføres af særligt uddannet personel og specialiserede firmaer. Det er en meget stor økonomisk byrde for en ganske almindelig jagtforening, understreger Jan Henrik Rygaard og tilføjer, at prisen hurtigt kan ryge op i flere hundrede tusinde kroner.

Men ikke nok med det: I mellemtiden var der nemlig kommet svar på klage nr. 1 fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som pure afviste støjklagerne. Det hjalp dog ikke noget, for af én eller anden grund valgte kommunen at se bort fra afgørelsen men henvisning til klage nr. 2 - som vel at mærke var fuldstændig enslydende med klage nr. 1.

"Behæftet med en væsentlig retlig mangel"

- Det gav jo overhovedet ingen mening. I jægerforbundet har vi et samarbejde med Penta Advokater, og sammen med dem gennemgik vi i efteråret 2021 sagen én gang til. Herefter valgte vi at gå tilbage til Nævnenes Hus for også at lade dem se på den igen. Og det er så deres afgørelse, vi har ventet på lige siden - og som nu er kommet, lyder det fra Jan Henrik Rygaard.

Og han kan godt tillade sig at være både lettet, glad og stolt.

I sin konklusion skrev Miljø- og Fødevareklagenævnet nemlig, at "det ikke er godtgjort, at skydebanens aktiviteter med overvejende sandsynlighed medfører væsentlig forurening, og Varde kommunes afgørelse af 30. november 2021 om påbud om støjmåling udført som "Miljømåling - ekstern støj" er følgelig behæftet med en væsentlig retlig mangel."

Bum. Ølgod jagtforening og jægerforbundets skydebaneteam fik med andre ord ret, og afgørelsen endte med at falde i jagtforeningens favør. Nu kan den omsider få sin endelige miljøgodkendelse.