Offentliggjort den: 06. marts 2024

Jagtlejekontrakt, samtaleguide og vejledning

DJ har udarbejdet oplæg til hvordan en jagtlejekontrakt kan udformes, og for at sikre den nødvendige forventningsafstemning i den sammenhæng, har vi også udarbejdet en vejledning og en samtaleguide. De dele skal medvirke til at sikre et godt forløb i forbindelse med udlejning af jagt.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard

Formålet er at både jagtlejer og jagtudlejer har en skabelon, der direkte eller delvist kan bruges for indgåelse af en aftale om leje/udlejning af jagt.

Jagtlejekontrakten er bygget op som en standard kontrakt, og vi anbefaler dens fulde omfang, men man kan naturligvis fravælge dele af den, hvis det skønnes relevant. Samtaleguiden skal sikre en god samtale og ikke mindst forventningsafstemning mellem jagtlejer og jagtudlejer forud for indgåelse af jagtlejekontrakt. Konsortievejledningen skal medvirke til at medlemmer af konsortier har en samtale om forventninger til hinanden i konsortiet, så man undgår eventuelle misforståelser og potentielle konflikter.

Danmarks Jægerforbunds skabelon for en jagtlejekontrakt og konsortievejledning samt udviklet en samtaleguide til brug for indgåelse af jagtlejekontrakter findes i linket herunder.