Offentliggjort den: 26. marts 2024

Jægere leverer data til offentlige portaler

Danske jægere har de seneste to år leveret data, der nu er tilgængelig for myndigheder, forskere og andre med interesse for vildtets udbredelse. Data er vigtig, fordi manglende viden kan resultere i, at arter fredes ud fra et forsigtighedsprincip.

Tekst: Rikke Bruun Pedersen

I Danmark har vi siden 1941 registreret udbytte af alle jagtbare vildtarter. Siden 1982 har vi gennemført årlige vingeundersøgelser af nedlagt fuglevildt. Forvaltning af jagten og jagttidsrevisioner er i høj grad baseret på den information, der genereres af data i vildtudbyttestatistikken og i vingeundersøgelsen.

Vildtbyttet er dog for visse arter mere et udtryk for jægeradfærd end for egentlige udviklingstendenser for bestandene. Derfor vil den fremtidige forvaltning i stadig større grad være afhængig af observationer og tællinger af levende bestande, hvor manglende viden kan resultere i, at arter fredes ud fra et forsigtighedsprincip. Derfor er det vigtigt at vi bidrager til at indsamle viden om såvel nedlagt vildt som de levende bestande.
Appen Jæger – et værdifuldt værktøj

I 2022 lancerede Danmarks Jægerforbund et modul via appen Jæger, hvor det er muligt at registrere de vildtobservationer, man gør sig derude. Det har flere tusinde jægere benyttet sig af og det betyder nu, at Danmarks Jægerforbund træder frem på den helt store scene som dataleverandør til den offentlige platform arter.dk. Arter.dk er Danmarks videnbase om de arter, der lever i vores natur. Formålet med arter.dk er at samle data fra både private og offentlige kilder og gøre data tilgængelig for alle. Data fra arter.dk bliver brugt til mange forskellige formål, alt fra rødlistevurderinger til myndighederne, kortlægning af naturen og til personlige artslister. Hvis vi jægere holder fast i de gode takter med at registrere, vil der i fremtiden også være værdifuld information at hente, når jagttiderne skal revideres.

Når du benytter appen Jæger til at registrere dine vildtobservationer, får du dels et værktøj, der kan anvendes lokalt til forvaltning, og dels bidrager du til et internationalt netværk, som deler data med myndigheder og forskningsinstitutioner. Øvrige bidragsydere til databasen er DOF, Statens Naturhistorisk Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus, Miljøstyrelsen og mange flere.

Data fra jægere er særligt relevant, da de bevæger sig i naturen og ofte på steder, hvor den bredere befolkning ikke opholder sig. De observationer de gør, er derved med til at øge kendskabet til udbredelsen af danske arter. Det er vigtigt, fordi jægernes artsobservationer på den måde er med til at forbedre datagrundlaget, så der kan udføres den bedst mulige artsforvaltning.

Det er nu at vi jægere virkelig kan gøre en forskel. Det, vi oplever derude, skal synliggøres, så de bedst mulige data er tilgængelige, når der skal træffes forvaltningsmæssige beslutninger.