Offentliggjort den: 09. april 2024

Har du husket at indløse jagttegn for 2024-25?

Sidste frist for indberetning af vildtudbytte og betaling af jagttegnsafgift var 1. april. Så ønsker du at forny dit jagttegn for endnu en sæson, er vi inde i overtid - men bare rolig! Det kan stadig nås. Har du også våbentilladelse til riffel, skal du være særligt opmærksom. For intet jagttegn, ingen våbentilladelse.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Hvert år er den 1. april skæringsdato for både rettidig betaling af jagttegnsafgiften og lovpligtig indberetning af vildtudbytte. Undlader du én eller begge af disse ting, får du ikke fornyet jagttegnet og mister retten til at gå på jagt. I så fald kan du sådan set godt få lov at beholde din haglbøsse uden ammunition, blot den bliver i våbenskabet. Det kan du fortsætte med i 10 år. Herefter skal jagttegnet indløses - ellers bortfalder det helt.

Ganske anderledes ser det ud, hvis du har en jagtriffel. Et sådant våben kræver som bekendt våbentilladelse, og den udstedes kun til personer med et gyldigt jagttegn. Så undlader du at indløse jagttegnet - f.eks. fordi du har glemt at indberette vildtudbyttet - vil du meget snart stå med et ret så alvorligt problem: Nemlig ulovlig våbenbesiddelse.

Tilbagekaldelse af våbentilladelser

Efter 1. april tjekker systemerne i Politiets Administrative Center (PAC) op på personer, der evt. ikke måtte have indløst jagttegn og som samtidig har en såkaldt jagttegnskrævende våbentilladelse - altså en jagtriffel.

Herefter udsendes der partshøringsbreve til disse personer, hvori de orienterer om, at politiet kan se de ikke har indløst jagttegn, og at de enten skal indløse jagttegnet eller afhænde deres våben. De får en frist på ca. fire uger til at sikre én af delene. Ellers vil den jagttegnskrævende tilladelse blive tilbagekaldt, hvorefter man risikerer at ende i ulovlig våbenbesiddelse. Hvis man først indløser jagttegn efter tilbagekaldelsen har fundet sted, skal man søge våbentilladelse på ny.

Ifølge PAC udsendte politiet sidste år cirka 15.000 partshøringsbreve til personer med jagttegnskrævende våbentilladelse, der endnu ikke havde indløst deres jagttegn. Herefter fik langt de fleste bragt orden i sagerne, og kun ca. 1.200 jægere modtog senere en tilbagekaldelse.

Den vigtige vildtudbytteindberetning

Vildtudbytteindberetningen har en lang historie, der går helt tilbage til 1941, og data har i årtier bidraget med vigtig viden for vurdering af jagtens bæredygtighed og dermed betydning for fremtidens jagtmuligheder.

For nogle arter er indberetning af vildtudbytte mere et udtryk for jægeradfærd end for egentlige udviklingstendenser for bestandene. Det afspejler således ikke, hvad der kan nedlægges, men mere hvad jægerne vælger at nedlægge. Det gælder f.eks. for hare. Mens det for de fleste arter giver vigtig viden om bestandsudvikling, fordi det afspejler denne og dermed jagtens bæredygtighed.

I kombination med stikprøvedata fra levende bestandsovervågning som f.eks. markvildtstællelav giver vildtudbyttestatistikken et solidt grundlag for at vurdere, hvorledes den givne vildtart påvirkes af det aktuelle jagtudtag. På den baggrund vurderes jagtens biologiske bæredygtighed.

Hvis ikke du har indberettet dit vildtudbytte, også selvom du ikke har nedlagt vildt i den forgangene sæson, vil du ikke få udstedt et nyt jagttegn.

Mit jagttegn eller i DJ's app

Den lovpligtige indberetning af vildtudbytte kan ske via to systemer: Miljøstyrelsens hjemmeside ”Mit jagttegn” eller jægerforbundets app. Brug kun ét af systemerne til indberetningen, så der ikke sker dobbelt indberetning. Læs mere om vores apps og følg evt. vejledningen til hvordan du bruger den. Du kan også se også en vejledning i filmen herunder: