Offentliggjort den: 14. februar 2024

”Fantastic work!”

Disse ord blev gentaget flere gange, da jægerforbundets arbejdsgruppe for projektet for bevarelse af gravjagten havde besøg af repræsentanter fra den finske kennelklub og det finske jægerforbund.

Tekst og Foto: Ove Dam Hedegaard

Det er almindelig kendt at hold af levende dyr med henblik på brug i forb.m. træning af f.eks. jagthunde er under pres i de lande, der stadig tillader det. Derfor søges og undersøges alternativer som aldrig før. F.eks. i Finland.

Tilbage i 2016 blev det i Danmark ulovligt at holde ræve med henblik på oplæring og træning af gravsøgende jagthunde. Dengang ledte mange af de danske gravjægere og Danmarks Jægerforbund også efter alternativer, og mange løsninger var i spil. Valget faldt på at arbejde med en mekanisk ræv. Arbejdet har udviklet sig med bl.a. en opdateret udgave af maskinen, en ny dommeruddannelse og FCI-anerkendt test for de gravsøgende jagthunde.

- Selvom projektet, der for alvor tog fart i 2018, blev sat på pause i to år af corona, så er vi virkelig nået langt. Det er ikke mindst takket være de mange frivillige i jagtforeningerne. Det er et vigtigt og godt projekt, siger Leif Bach, næstformand i hovedbestyrelsen og tilforordnet på jagthundeområdet i DJ, om arbejdet med træningsanlæggene for gravsøgende hunde.

Flere og flere jægere samt specialklubber for de gravsøgende racer deltager i det stadigt udviklende arbejde og benytter sig af den nye indlæringsform. En læringsform, som har vist sig at være ganske effektiv. Danmarks Jægerforbunds projekt er blevet en foregangsmodel med mange gode og et par mindre dårlige erfaringer samt en masse viden, der gerne deles med andre.

Det medfører stor opmærksomhed fra lande som Finland, Norge og Tyskland.

I Finland har man stadig muligheden for at indlære og træne på levende ræv, men man ønsker samtidig et alternativ. Derfor besøgte fire repræsentanter fra den finske kennelklub og det finske jægerforbund Danmark og arbejdsgruppen. Der var stor ros og anerkendelse til arbejdet, de frivillige og ikke mindst Danmarks Jægerforbund som organisation. Der var ligeledes taknemmelighed for, at jægerforbundet villigt ville dele sine erfaringer og viden. Velviljen blev da også kvitteret med et generelt ønske om et større samarbejde på diverse områder.

Besøgets sidste dag blev tilbragt hos Haslev-Faxe Jagtforening i selskab med frivillige, der stillede deres tid og hunde til rådighed for en fremvisning og demonstration af indlæringen på den mekaniske ræv. Jagtforeningen var den første af sin slags i Danmarks Jægerforbund med et anlæg, hvor den mekaniske ræv bruges. Finnerne var imponerede over den landsdækkende koordinering af anlæg og uddannede frivillige, som f.eks. de mange instruktører, der uge efter uge passer anlæggene.


Se interviewet med to af de finske gæster her: