Offentliggjort den: 18. januar 2024

DJ med i to af fire kystvandråd

Kort før Nytår afleverede kystvandrådene for Ringkøbing fjord og Limfjorden deres anbefalinger til forbedring af vandmiljø til Miljøstyrelsen. DJ sidder med i begge råd, og har bidraget med indsigt og erfaringer.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I 2021 afsatte den daværende regering midler til etablering af i alt fire såkaldte kystvandsråd i Danmark. Danmarks Jægerforbund sidder med i to af dem, nemlig rådene for Ringkøbing fjord (Ringkøbing-Skjern kommune) og den centrale del af Limfjorden (Viborg kommune). Ved indgangen til det nye år var alle fire kystvandråd klar med anbefalinger til Miljøstyrelsen. De øvrige to råd har udgangspunkt i Varde og Odense kommune.

For Ringkøbing fjords vedkommende opridses bl.a. muligheder for, at fjorden faktisk kan forbedres og sikres ved hjælp af få, men væsentlige foranstaltninger. Bl.a. i form af ålegræs og sandmuslinger:

- Vi har talt om meget tekniske problemstillinger og løsninger, og vi har haft en række eksperter ind over rådets arbejde. Men helt centralt i et godt vandmiljø i Ringkøbing Fjord er, at der er havgræsser og at der er sandmuslinger, som renser vandet og forhindrer en opblomstring af alger som vi f.eks. så det i 2019, siger formand for Kystvandrådet for Ringkøbing Fjord, Ole Nyholm Knudsen i en pressemeddelelse.

Rådet har fungeret som et samarbejde mellem landbruget og de involverede kommuner, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforeninger.

Udplantning af ålegræs var i øvrigt også omdrejningspunkt i et andet maritimt projekt, som jægerforbundet har involveret sig i - nemlig projekt Kysthjælper, som sidste år udplantede 22.000 ålegræsskud og udlagde stenfelter på havbunden i indre danske farvande, hvor bundforholdene er dårlige. Helt konkret ved Aalborg/Limfjorden, Aarhus Bugt, Horsens Fjord og i Lillebælt ved Assens