Offentliggjort den: 01. november 2023

Projekt Kysthjælper er slut for i år

Efter udplantning af 22.000 ålegræsskud lukkede Projekt Kysthjælper ned for denne gang, men er tilbage igen næste år. Fejringen af årets resultater fandt bl.a. sted i Kattegatcentret.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Danmarks Jægerforbund er med i fire kysthjælper-projekter - Aalborg/Limfjorden, Aarhus Bugt, Horsens Fjord og i Lillebælt ved Assens - hvor der plantes ålegræs og udlægges stenfelter på havbunden i indre danske farvande, hvor bundforholdene er dårlige. Projekt Kysthjælper har sekretariat under Sportsfiskerforbundet, og jægerforbundet har en repræsentant i NGO støttegruppen, sammen med andre interesseorganisationer.

I sidste uge var det så blevet tid til at indstille årets indsats. I alt har projektet udplantet omtrent 22.000 ålegræsskud, hvilket tør siges at være en både flot og yderst kærkommen bedrift i farvande, der tørster efter liv. Afslutningen på årets indsats blev bl.a. fejret under arrangementet "Havets Dag" i Kattegatcentret i Grenå. Det fandt sted onsdag den 25. oktober, med deltagelse af gymnasieelever, jægere, sportsfiskere, DN-folk og andre aktive i miljødebatten - for slet ikke at nævne de rigtig mange turister, som havde fundet vej til centeret.

Blandt udstillerne var naturligvis også jægerforbundet, repræsenteret ved tidl. formand for strand- og havjagtsudvalget og DJ's nuværende repræsentant i støttegruppen bag Projekt Kysthjælper, John Friborg. Han kunne glæde sig over den megen interesse for jægerforbundets stand i almindelighed og projektets succes i særdeleshed, og ser frem til give den en tørn igen til næste år:

- I begyndelsen tog det lidt tid at få jægerne aktiveret, men det kom lidt efter lidt. Jægerne kunne jo sagtens se, at de indre farvande havde det skidt. Algevækst, iltsvind og forurening. Fuglene og fiskene forsvandt fra de lokale ”hotspots," fortæller John Friborg.

I mange år blev millioner af tons sten opfisket fra havbunden og brugt ved havnebyggerier, mv. Dengang tænkte ingen på, at man derved fjernede levesteder for krebsdyr, småfisk og andre byttedyr for større fisk og fugle. Der var også kontroversielle emner som brug af bundskrabende fiskeredskaber, udledning fra landbruget, forurening fra havbrug og klapning af slam, mv.

Det er nogle af disse fortidens syndere, som Projekt Kysthjælper kæmper for at rette en smule op på. Det er et langt og sejt træk, men det giver mening - og det virker.

Siden Projekt Kysthjælpers spæde opstart i 2020 er aktiviteten støt og roligt blevet intensiveret, og i år har der ifølge John Friborg været travlhed som aldrig før.

På Havets Dag i Kattegatcentret skulle gymnasieelever blandt andet på havmission og undersøge havets tilstand ud for Grenaa. Der blev også sat fokus på konkrete løsninger til at forbedre havmiljøet, hvor andre gymnasieelever fortalte gæsterne om deres erfaringer med udplantning af ålegræs i Vejle Fjord. Der deltog 13 forskellige NGO'er i arrangementet, som alle arbejder for at forbedre havmiljøet, samt elever fra tre forskellige ungdomsuddannelser.


Se statusfilmen på kysthjælperprojekterne fra sommeren 2023: