Offentliggjort den: 29. september 2023

Vildtforvaltningsrådet besøger Jagtens Hus

Torsdag og fredag i denne uge lagde Vildtforvaltningsrådet vejen forbi Jagtens Hus på Kalø. Ud over det obligatoriske rådsmøde var der også tid til at prøve kræfter med skydebanen og til at smage på nogle af de råvarer jagten kaster af sig.

Tekst og Foto: Søren Vendelbo

Vildtforvaltningsrådet (VFR) har årligt en todagestur, som i år gik til Djursland og Jagtens Hus. 

- Jagtens Hus er en rigtig fin ramme for den her tur, som vi sætter stor pris på. Det er vigtigt at vi kommer ud og snakker med de aktive mennesker og får en fælles referenceramme for de udfordringer, vi beskæftiger os med i rådet, når vi sidder i ministeriet, fortæller Jan Eriksen, formand for VFR.

VFR er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op. Rådet mødes cirka 4 gange årligt, og ét af møderne arrangeres typisk som en todagestur.

Rådets medlemmer startede i Jagtens Hus, som dannede rammer om turens første dag. Her var der mulighed for at prøve evnerne som hagl- og bueskytte og senere blev rådets medlemmer præsenteret for bl.a. røget mågebryst. Dagen startede med det obligatoriske møde, som denne gang havde emner såsom etik og jagt, vildtudbyttestatistik og jagttegnsmidler, mv. på programmet.

Jagtligt input

En af de aktive, som Jan Eriksen og co. mødte i Jagtens Hus, er scweisshundefører, Jan Nedza og hans ruhårede hønsehund, Kejser. Selvom Jan og Kejser natten til torsdag var ude på deres eftersøgning nummer 820 – som i øvrigt lykkedes - stod parret klar til at fortælle vidt og bredt om schweisshundearbejdet og de udfordringer de ser ind i. Trods sparsom nattesøvn tøver Jan ikke med at komme afsted og fortælle om sit arbejde i schweiss-registret:

- Jo mere jeg kan komme ud med budskabet desto bedre, understreger han.

Udover oplæg om schweiss-registret var der også oplæg om mårhundebekæmpelse, artsovervågning, punkttællinger og jagthundeinstruktør og licenstræner Søren Lund Andersen fra Randers gav en indføring i arbejdet med jagthunde og hvad han betegner som ”verdens bedste hobby”.

VFR slutter djurslandsturen i Molslaboratoriet fredag eftermiddag.