OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. februar 2023

VFR anbefaler buejagt på større hjortevildt

På årets første møde i Vildtforvaltningsrådet drøftedes bl.a. fremtiden for buejagt på det store hjortevildt. Rådet har givet grønt lys, og beslutningen er nu op til miljøministeren. DJ-formand roser buejægerne: ”Det er deres store indsats, der nu har båret frugt,” siger han.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Max Steinar

Vildtforvaltningsrådet (VFR) kunne i dag indstille til miljøminister Magnus Heunicke (S) at tillade permanent buejagt på det store hjortevildt - altså kronvildtet, sika og dåvildt. Det stod klart straks efter mødet i eftermiddag, da Danmarks Jægerforbunds formand kunne meddele buejægerne det positive budskab:

- Det var et samlet og enigt vildtforvaltningsråd, der traf den her beslutning. Og det er jeg meget glad for. Husk på, at der her er tale om en permanent ordning. Det er et enormt positivt signal, at Rådet på denne her måde kan stå sammen og træffe vigtige beslutninger, funderet på fakta, lyder det fra DJ-formand Claus Lind Christensen.

Fra VFR's formand, Jan Eriksen, meddeles følgende:

Vildtforvaltningsrådet indstiller, at buejagt på større hjortevildt gøres permanent. Rådet udtrykker samtidig forventning om, at uddannelsen i buejagt forbedres i hensynet til de store hjortearter. Vildtforvaltningsrådet ønsker desuden, at sikkerhed fortsat er i fokus. Vildtforvaltningsrådet tilkendegiver yderligere ønsket om, at der i løbet af de næste 5 år foretages en gennemgang af nye relevante data på basis af rapporten fra 2022.

VFR er et rådgivende organ og kan kun give miljøministeren sin anbefaling, idet det altid er ministeren, der træffer den endelige beslutning. Inden ministeren kan underskrive en ny bekendtgørelse, skal denne dog først udarbejdes og sendes i høring. Derfor er det endnu for tidligt at gisne om, hvorvidt bekendtgørelsen – hvis ministeren følger Rådets indstilling – kommer til at gælde for indeværende sæson eller først i jagtsæsonen 2024/25.

Jægernes store indsats har båret frugt

I perioden 1. september 2018 til 31. august 2021 indsamlede Miljøstyrelsen data, leveret af buejægere som nedlagde kron-, då- og sikavildt via en midlertidig forsøgsordning. Det er data fra denne forsøgsordning, der er blevet omsat i en endelig rapport, "Effektiviteten af buejagt – opfølgende undersøgelser," udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Rapporten udkom i december sidste år, og det er konklusionerne herfra, som VFR har skullet drøfte ud fra.

- Jeg er utrolig glad for at Vildtforvaltningsrådet har haft modet til at igangsætte et forsøg, hvor de danske buejægere skulle lægge hånden på kogepladen og forpligte sig til at levere de nødvendige data. Jægerne leverede, og derfor er det også deres store indsats, der nu har båret frugt, siger Claus Lind Christensen.

Sandsynligt at jagtpil udløser mindre smerte

I løbet af forsøgsordningen nedlagde 104 buejægere i alt 282 stykker hjortevildt fordelt med 194 dådyr, 81 krondyr og 7 stykker sika. Rapporten konkluderer blandt andet, at der ved buejagt på større hjortevildt forekommer længere flugtafstande end ved andre våben, men at der generelt er længere flugtafstand ved alle våbentyper, jo større dyret er.

Rapporten konkluderer desuden, at det er sandsynligt, at en jagtpil udløser mindre smerte end et riffelprojektil, samt at overfladiske sår ved utilsigtet træfpunkt med jagtpil har en større sandsynlighed for at heles end et tilsvarende sår, forårsaget af riffelammunition. En vigtig detalje, som flere medlemmer af Vildtforvaltningsrådet bed mærke i.

Et kæmpe skridt i DJ's bueafdeling

Formand for Danmarks Jægerforbunds buepolitiske udvalg, Jørgen Vester, er selvsagt yderst begejstret for resultatet af dagens møde.

- Vi har nået et kæmpe skridt i Danmarks Jægerforbunds bueafdeling. Det er med stor glæde og stolthed at vi nu har fået Vildtforvaltningsrådets accept til at jage det store hjortevildt. Der har været arbejdet hårdt og længe i buepolitisk udvalg på at få indført jagten på det store hjortevildt, et arbejde der har krævet et rigtigt godt og tæt samarbejde i udvalget, konstaterer en glad Jørgen Vester.

Foran det buepolitiske udvalg ligger der nu et stort arbejde med at gennemgå buejægernes uddannelse og dygtiggørelse af buejægerne til fremtiden. Et arbejde, der kræver tilbagemeldinger fra buejægerne og et bredt samarbejde over hele landet.

- Arbejdet hviler på mange års forarbejde af rigtig mange dedikerede mennesker, og så skal vi ikke glemme de super professionelle medarbejdere i DJ, der hele tiden har puklet sammen med os. Uden dem, os og fællesskabet går den simpelt hen ikke. Så tusind tak til alle jer der har bidraget med indberetninger, informationer om bueskudt vildt eller ved deltagelse i de mange konstruktive debatter, der har været, slutter den buepolitiske formand.

Det første, vigtige skridt mod en permanent buejagt på det store hjortevildt er nu taget. Nu venter kun miljøministerens endelige afgørelse.