OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. maj 2023

Udsætning til debat på Naturmødet

Naturmødet 2023: Er udsætning af fugle til jagt en tidssvarende praksis, og har udsætningerne negative konsekvenser for naturen? Disse spørgsmål var bl.a. på bordet, da DJ deltog i debat om udsætning på Naturmødet.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Udsætning af fugle med henblik jagt er en klassisk debat blandt naturinteresserede - jægere såvel som ikke-jægere. På årets Naturmøde var emnet da også på dagsordenen, da DJ-formand Claus Lind Christensen mødtes med Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd og vildtbiolog Niels Kanstrup fra Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience.

Dyreetisk Råds holdning til udsætning er almindeligt kendt. Her mener man, at det er en dyreetiske udfordring, at man opdrætter fugle - primært fasaner - alene med henblik på at skyde dem på jagt. Det var da også Bengt Holsts argument i debatten, hvor han blandt andet valgte at sammenligne de danske fasanudsætning med de såkaldte dåseløver, som i Afrika opdrættes udelukkende med henblik på at blive skudt.

Ikke overraskende var det et sammenligningsgrundlag, som Claus Lind Christensen tog afstand fra, og fremhævede i stedet Danmarks Jægerforbunds grundholdning om, at udsætning kan forsvares, så længe den følges ad med biotopplaner, vildtvenlige tiltag og levestedsforbedringer. Initiativer, som jægerforbundet fremadrettet ønsker at styrke yderligere.

Ej heller Niels Kanstrup syntes at hoppe med på argumentet om dåseløver. I stedet sammenlignede han jagt på udsatte fasaner med fiskeriet i put-ant-take søer, hvor kvantitet ofte foretrækkes frem for kvalitet. Altså, hvor antallet af fangede fisk / skudte fugle ikke er det vigtigste. Desuden fremhævede Niels kanstrup i løbet af debatten, at der på landsplan udsættes i størrelsesordenen 1-2 millioner stykker fasaner, og at flertallet af disse ikke ender på paraden. En meget dygtig skytte på et gods får måske op imod 40 pct. retur på paraden, mens det mere normale billede ifølge Kanstrup snarere ligger på 20 pct. Resten indgår i naturens kredsløb - overlever måske et par sæsoner i naturen og bliver bytte for andre dyr.

Alle tre debattører var dog enige om én ting: At der er behov for flere undersøgelser på området, så der kan genereres mere viden at træffe beslutninger på.

- Og når vi har mere vide, skal vi tilpasse vores udsætning efter den, sagde Claus Lind Christensen.

- Hvis man overhovedet skal udsætte, supplerede Bengt Holst.