Offentliggjort den: 14. november 2023

Tordenskjolds soldater: Oprydning og dedikation

DJ's miljøkonsulent var med ude på en kigger, da Tommerup Jagtforening skulle rydde op på skydebanen. Vi er nemlig i gang med at indsamle viden, erfaringer og gode ideer til inspiration for andre. I Tommerup har man sandsynligvis samme udfordring som rigtig mange andre steder. Mangel på frivillige hænder.

Tekst og Foto: Lucas Absalon

Tidlig en søndag morgen begav jeg mig til Tommerup Jagtforening på det centrale Fyn for at deltage i en af deres arbejdsdage. Det var dagen, hvor de skulle udføre årets sidste oprydning på deres skydebane. Bestyrelsen plejer ellers at invitere deres cirka 130 medlemmer, men grundet manglende opbakning, falder opgaven altid tilbage på bestyrelsen. Med kun fire fremmødte medlemmer, som også udgjorde næsten hele bestyrelsen, var det tydeligt, at dette var en dedikeret gruppe af mennesker – men nok desværre også lidt a la det, man kan beskrive som "Tordenskjolds soldater."

Før vi dykker ned i dagen og dens opgaver, lad os da først definere begrebet "Tordenskjolds soldater." Udtrykket stammer oprindelig fra historien om søhelten Tordenskjold, der i forbindelse med slaget ved Carlstens fæstning i Marstrand i Sverige lod sin lille, trofaste flok soldater marchere i ring i byen, således at det til sidst så ud som om han havde mange flere folk, end hvad der faktisk var tilfældet.

I dag bruges udtrykket om en gruppe af personer, der udfører én eller flere opgaver igen og igen. Disse er de sande helte, der melder sig frivilligt, når opgaver skal løses og udfordringer overvindes. I dette tilfælde udgør Tordenskjolds soldater dem, der trofast arbejder for at opretholde og forbedre deres skydebane.

Jagtforeningen og dens skydebane

Tommerup Jagtforening har en skydebane med to forskellige discipliner: En jagtbane og en trapbane. Disse baner bruges til træning og skydeøvelser, og de tiltrækker jægere og skytteentusiaster fra nær og fjern. Det er vigtigt at holde disse baner i god stand for at sikre sikkerhed og kvalitet i skydetræningen.

På arbejdsdagen var der især to store udfordringer, som bestyrelsen skulle tackle:

  1. Nedfald i højt græs: Højt græs skjuler lerduer og haglskåle og gøre det svært at finde og fjerne dem. Her måtte alle gribe et par handsker, en spand og en stor portion tålmodighed.
  2. For få frivillige hænder: Oprydningen af en skydebane er en stor opgave, og det kræver mange frivillige hænder for at gøre det effektivt.

Presenning og opsamlingsmaskine

Tommerup Jagtforening har eksperimenteret med flere løsninger for at imødegå disse udfordringer. For at håndtere udfordringerne i et nedfaldsområde, har de lagt presenninger ud, hvilket gør det lettere at samle lerduer og haglskåle op. Derudover har de erhvervet en maskine (se billedet) der skal bruges til opsamling af haglskåle, hvilket er en stor lettelse i oprydningsarbejdet. Maskinen har dog sine begrænsninger og kan ikke samle op hvis græsset er for højt. Maskinen er en Kellfri græs-og løvopsamler.

Men udfordringen ligger ikke kun i de tekniske aspekter af oprydningen. Det er også en opgave, der kræver konstant engagement fra foreningens medlemmer. At opretholde en skydebane i god stand kræver nemlig, at alle trækker deres del af læsset.

En generel udfordring i hele landet

Hvordan man får flere medlemmer til at melde sig under fanerne på oprydningsdagen, kan vise sig at være et større problem, som jagtforeningen ikke blot deler med så mange andre jagtforeninger – men med rigtig mange frivillige foreninger af alle afskygninger landet over. Folk har nemlig travlt, har mange forskellige interesser og i nogle tilfælde føler man sig måske ikke tilstrækkelig knyttet til sin forening og dens bestyrelse til, at man mærker en oprigtig forpligtelse.

Årsagerne til det beskedne fremmøde i Tommerup kender vi ikke. Men et godt og generelt råd er at bruge flere kanaler på én gang til spredning af budskabet. Et opslag i et klubhus eller på en hjemmeside er sjældent nok. Brug foreningens facebookgruppe, igangsæt en sms-kæde og benyt enhver lejlighed til at orientere jagtkammeraterne mundtligt - og ikke mindst: Slut arbejdsdagen af med noget lækkert på grillen. Blot for at nævne nogle få muligheder.

Andre jagtforeninger har garanteret flere gode, velafprøvede bud på at lokke medlemmerne med på legen. Hvordan engagerer I jeres medlemmer til at deltage i oprydningsdage/arbejdsdage?

Forpligtet til at rydde op

Alle skydebaner, der har en miljøgodkendelse, der er nyere end 2007, er forpligtet til at rydde op mindst to gange årligt. Hvis en skydebane ikke overholder vilkårene i deres miljøgodkendelse, risikerer man at modtage et påbud fra tilsynsmyndighederne. Dette kan føre til lukning af banen eller andre sanktioner. Det understreger vigtigheden af konstant og omhyggelig oprydning og vedligeholdelse af skydebanen.

Min dag med Tommerup Jagtforening og deres dedikerede bestyrelse var en øjenåbner. Deres engagement til at arbejde på at opretholde en sikker og funktionel skydebane er imponerende. Oprydning og vedligeholdelse af en skydebane kan være en udfordrende opgave, men det er afgørende for at sikre, at træning og skydning kan fortsætte i overensstemmelse med gældende miljøstandarder. Assens kommune, som er tilsynsmyndighed for skydebanen, udførte et miljøtilsyn få dage efter arbejdsdagen og havde ingen bemærkninger til skydebanens affaldshåndtering.


Hvis der snart skal ryddes op på jeres skydebane, så besøger vi også meget gerne jer for inspiration og gode råd. Tag fat i Lucas Absalon på mail lua@jaegerne.dk eller på mobil 26 79 55 64.