Offentliggjort den: 05. oktober 2023

Oprydningsdag på skydebanen

DJ's miljøkonsulent var med ude på en kigger, da Randbøl Jagtforening ryddede op på skydebanen. Vi er nemlig i gang med at indsamle viden, erfaringer og gode ideer til inspiration for andre. I Randbøl har man f.eks. søgt - og fået - puljemidler fra kommunen til affaldshåndtering.

Tekst og Foto: Lucas Absalon

Klokken er 09.00 en kølig lørdag morgen og stemningen er høj i Randbøl Jagtforening, som ligger sydøst for Billund. Godt 20 medlemmer er mødt op til årets store oprydningsdag på skydebanen, hvor der bliver opsamlet haglskåle og lerduer. Også Danmarks Jægerforbunds miljøkonsulent Lucas Absalon er mødt op for at indsamle gode erfaringer og besvare spørgsmål.

Jægerforbundet arbejder for at alle skydebaner rydder op i henhold til deres miljøgodkendelse og understøtter brugen af de bedst tilgængelige metoder. Det er netop for at høste gode ideer til inspiration for andre, at miljøkonsulenten i dag besøger Randbøl.

Jagtforeningen har eksisteret siden 1932, og allerede fire år senere, i 1936 og altså for 87 år siden, indkøbte man foreningens første lerduekaster til den nette sum af 37 kroner og 45 øre. Banen var aktiv frem til udbruddet af Anden Verdenskrig, og kom først i gang igen i 1953. I 1967 flyttedes den til sin nuværende placering. Jagtforeningen har flere gange arrangeret oprydningsdag på skydebanen for hele familien, og igen i år starter dagen med morgenbrød og kaffe, hvorefter arbejdshandskerne findes frem og dagens opgaver bliver uddelt.

Med både håndkraft og maskine

I Randbøl Jagtforening anvendes der flere metoder til oprydningen. Der bruges håndkraft og rive i det høje græs, i skovbrynet og på skydehusets tag. Der anvendes løvblæser inde i skoven, hvor haglskåle skubbes sammen i bunker og herefter opsamles.

Ude på banens græsarealer har jagtforening en Ammo-Up fra MED til opsamling af haglskålene. Maskinen er blevet købt af puljemidler fra ”Borgernes grønne omstillingspulje” i Vejle Kommune. Maskinen har været til stor glæde for jagtforeningen, da den har effektiviseret og overskueliggjort oprydningen på banens store og grønne arealer. Maskinen bliver faktisk brugt hver 14. dag, hvilket sikrer, at banen ser nydelig ud hele året rundt.

Ifølge jagtforeningens formand, Freddy Rauf Iversen, var dette års oprydningsdag mindre krævende, fordi man sidste år lagde særligt mange kræfter i opgaven og ryddede op efter flere år, hvor det ikke var blevet gjort. Hans anbefaling er derfor, at man bør prioritere en årlig oprydning, da dette gør opgaven langt mere overskuelig.

Puljemidler fra din kommune?

En anden af de gode erfaringer fra Randbøl er, at de har haft succes med at søge midler hos kommunen. Det vil derfor være en god idé for alle flugtskydebaner at kontakte deres kommune for at høre nærmere om mulighederne for tilskud til affaldshåndtering. Måske er der gevinst. Knæk & bræk!

Hvis der snart skal ryddes op på jeres skydebane, så besøger vi også meget gerne jer for inspiration og gode råd. Tag fat i Lucas Absalon på mail lua@jaegerne.dk eller på mobil 26 79 55 64.