Offentliggjort den: 17. januar 2024

Søg i god tid!

Skal du søge om våbentilladelse (eller EU-våbenpas), fordi du skal bruge riflen til bukkejagt i foråret, så søg i god tid! Sagsbehandlingstiderne er op imod 90 dage.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Er du blevet lun på en ny jagtriffel, skal du have fornyet den eksisterende våbentilladelse frem mod f.eks. den danske, svenske eller tyske bukkejagt, eller skal du bruge et nyt EU-våbenpas til drømmejagtrejsen eller til transit gennem Tyskland, så husk at søge i god tid. Har du en riffeltilladelse, der er ved at udløbe, vil du af Politiets Administrative Center (PAC) fire måneder før modtage en reminder om dette, så du har tid til at søge rettidigt.

Tjek politi.dk

Siden politiets nye våbenregister blev lanceret i januar 2022 (se evt. artiklen Forbedret datakvalitet og lange sagsbehandlingstider), har jægere og våbenejere i al almindelighed kunnet orientere sig om de aktuelle sagsbehandlingstider på politi. dk. I skrivende stund, primo november, kan private forvente at få lavet enten en våbentilladelse eller et våbenpas indenfor 90 dage, mens erhvervsekspeditioner klares indenfor maksimalt 30 dage. Det betyder ikke, at det altid tager 90 eller 30 dage, men det er de maksimale sagsbehandlingstider, som PAC i hele 2023 har arbejdet med over for borgerne og våbenbranchen.

Ministeren afventer

Stadig i skrivende stund har PAC ikke meldt noget ud om de forventede sagsbehandlingstider i 2024. Af et svar til Betina Kastbjerg, retsordfører for Danmarksdemokraterne, fremgår det, at ” … det er Rigspolitiets vurdering, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at sige noget om, hvad sagsbehandlingstiden for våbensager hos PAC vil blive på længere sigt, idet perioden siden november 2022, hvor Politiets Våbenregister har fungeret i normal drift, ikke kan antages at være udtryk for en normaltilstand for sagsbehandlingen af våbensager hos PAC”.

Endvidere fremgår det af samme svar, at ” … Rigspolitiet forventer, at sagsbehandlingstiderne hos PAC for behandling af våbentilladelser mv. til private fremover kommer til gennemsnitligt at ligge på et højere niveau end 20 dage”.

På den baggrund skal der lyde en klar anbefaling til de danske jægere om at huske de længere sagsbehandlingstider end for blot få år siden og få søgt i god tid, så de relevante tilladelser og våbenpas er på plads til opfyldelse af de jagtlige drømme.

I kronologisk rækkefølge

En ansøgnings vej igennem systemet begynder med, at brugeren går ind via politiets selvbetjeningsløsning på politi.dk og vælger den våbentype, som det nu gælder. Når borgeren trykker send, kommer sagen ind i en ”sluse” hos PAC, hvor robotkontrollen (vandelsgodkendelsen) sker i forhold til kriminalregistret. Det kan udløse indhentning af supplerende oplysninger, inden sagen blive lagt ind i køen igen, medmindre oplysningerne gør, at vedkommende ikke kan blive vandelsgodkendt, hvilket udløser en proces med inddragelse af samtykket til jagttegn og afhændelse af våbnene.

Som udgangspunkt behandles sagerne i kronologisk rækkefølge efter ankomst hos PAC. Når vandlen er på plads, og politiet har alle ønskede data registreret på både personen og våbnet, ryger den til kategorien ’aktive gyldige tilladelser’, og der dannes en skrivelse, som går til postleverandøren og videre til ansøgeren.

EU-våbenpas

Et andet område, som fylder hos jægerne, er udstedelse af EU-våbenpas. Processen er tilsvarende en ansøgning om riffeltilladelse via politi.dk. Der er ingen vandelsgodkendelse på våbenpas, men våbnene, der skal i passet, bliver tjekket i PV. Processen er lidt mere bøvlet end andre tilladelser, for sagen skal kobles med det fysiske våbenpas, hvori våbnene indføres manuelt. Politiet ser gerne en digital løsning i fremtiden.