Offentliggjort den: 14. juni 2023

Lovforslag: Skarpere kurs overfor faunakriminalitet

Nyt lovforslag skal forebygge faunakriminalitet og beskytte vilde og fredede dyr i Danmark. DJ-formand er glad for initiativet og ser frem til at studere forslagets detaljer.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

Strafudmåling, bødestørrelser og - ikke mindst - større mulighed for frakendelse af jagttegnet. I dag meddelte Miljøministeriet, at man via et nyt lovforslag og en vejledning vil sætte fornyet fokus på faunakriminalitet. Et fokus, som Danmarks Jægerforbund har efterlyst i årevis:

- I jægerforbundet har vi længe argumenteret for vigtigheden af at sætte faunakriminalitet højere på den politiske dagsorden. Også i forhold til udnyttelsen af politiets efterforskningsmæssige ressourcer. Men vi skal huske, at det jo ikke kun er jægere, der begår faunakriminalitet. Jagt- og vildtforvaltningsloven gælder for alle, da den omfatter alle arter af pattedyr og fugle, understreger DJ-formand Claus Lind Christensen.

Han hilser derfor miljøminister Magnus Heunickes lovforslag velkomment:

- Vi kender jo ikke forslaget i detaljer, så jeg glæder mig til at dykke mere ned i teksten, tilføjer DJ-formanden.

Lovgivning følges op af vejledning

Det, vi så vidt ved om lovforslaget er, at det indeholder oplæg til, at grov faunakriminalitet skal være en særligt skærpende omstændighed ved strafudmåling, oplæg til faste bødestørrelser for faunakriminalitet og øget brug af muligheden for frakendelse af jagttegn ved faunakriminalitet.

Den omtalte vejledning, der følger med lovforslaget, skal give et samlet overblik over de mange og komplekse regler om faunakriminalitet, som er fordelt på forskellige love. Vejledningen er vigtig, fordi faunakriminalitet i flere tilfælde kan skyldes manglende kendskab til reglerne, snarere end et bevidst brud på loven. Men mange af de sager, der havner i medierne, ligner desværre bevidste handlinger - såsom forgiftninger af rovfugle og det kendte ulvedrab.

- Det er dybt alvorligt at skyde fredede dyr eller lægge ulovlig gift ud. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at faunakriminalitet er groft uacceptabelt og vidner om mangel på respekt for vores natur- og dyreliv. Vi har pligt til at beskytte vores enestående natur og dens dyr. Derfor sætter vi nu ind med en styrket indsats, siger Magnus Heunicke i en pressemeddelelse.

Mange års fokus på faunakriminalitet

Helt tilbage i 2020 var Danmarks Jægerforbund medunderskriver af et brev til de daværende ministre, miljøminister Lea Wermelin og justitsminister Nick Hækkerup. Ønsket var, at efterforskningen af faunakriminalitet skulle prioriteres højere og der skulle gribes længere ned i værktøjskassen, når domstolene udmålte straffen.

For strafferammen var - og er - sådan set god nok. Men også dengang blev den bare ikke udnyttet godt nok ved grove og bevidste faunaforbrydelser. Nu sår lovforslaget fornyet håb om at der omsider kan komme skred i sagerne:

- Det er klart, at miljøminister Heunickes initiativ er faldet på et tørt sted, og at f.eks. muligheden for at få frakendt jagttegnet og udstedelse af hårdere domme indenfor strafferammen skal mere i spil. Jeg tror, det er noget, der vil hjælpe - men ikke uden social kontrol, hvor vi ude i landet tør sige fra overfor hinanden og italesætte uetisk adfærd og opfordringer til kriminelle aktiviteter, siger Claus Lind Christensen.

Enighed på Naturmødet

Netop faunakriminaliteten var et hedt emne på forårets Naturmøde i Hirtshals, hvor DJ-formanden debatterede emnet på Naturmødets største scene, Thunderdome, i et panel bestående af DOF-formanden Egon Østergaard, SF's naturordfører Marianne Bigum og ulvedebattøren Thomas Boesdal.

DOF og jægerforbundet har længe samarbejdet tæt om rovfuglene, og debatten viste da også en stor gensidig tillid mellem de to formænd, som begge efterlyste flere ressourcer til politiets opklaringsarbejde og en bedre udnyttelse af strafferammen - og hvor man som minimum mister jagttegnet.

Udspringer af forslag fra bl.a. DJ

Som en del af biodiversitetspakken fra 2020 igangsatte Miljøministeriet dengang en gennemgang af lovgivningen vedrørende faunakriminalitet. Arbejdet resulterede i en rapport med en række forslag til initiativer. Interessenterne på området - heriblandt ikke mindst jægerforbundet - har løbende været inddraget i arbejdet, og rapportens forslag er interessenternes bud på, hvordan faunakriminalitet kan forebygges og håndteres.

Det kommende lovforslag mod faunakriminalitet og den nye vejledning følger op på lovgennemgangen og flere af interessenternes forslag. Lovforslaget forventes fremsat i 2024.