OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. maj 2023

Faunakriminalitet på den politiske dagsorden

Naturmødet 2023: Forgiftede rovfugle og nedskydning af ulve var på dagsordenen, da DJ deltog i en debat om faunakriminalitet på Naturmødets største scene.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Danmarks Jægerforbund har aldrig lagt skjul på, at drab på rovfugle og ulve ikke bare er dybt ulovligt - det er også dybt forkasteligt. Hver gang det sker, vil der være nogen, der peger fingre ad den samlede jægerstand. Med andre ord: Det kan gå ud over os alle sammen, når enkeltpersoner eller små grupperinger tager loven i egen hånd.

Emnet faunakriminalitet blev også debatteret sidste år, og også dengang var jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, klar i spyttet. Denne gang debatterede han på Naturmødets største scene, Thunderdome, i et panel bestående af DOF-formanden Egon Østergaard, SF's naturordfører Marianne Bigum og ulvedebattøren Thomas Boesdal.

Generelt var de fleste debattører dog ret enige. DOF og jægerforbundet har længe samarbejdet tæt om rovfuglene, og debatten viste da også en stor gensidig tillid mellem de to formænd, som begge efterlyste flere ressourcer til politiets opklaringsarbejde og en bedre udnyttelse af strafferammen - og hvor man som minimum mister jagttegnet. Også Marianne Bigum erklærede sig enig i ønsket om at gøre noget ved strafferammen. Sidste år fremsatte partiet et beslutningsforslag om længere straffe og frakendelse af jagttegnet, men SF kunne ikke skaffe sig det nødvendige flertal i Folketinget.

Til gengæld mente debattøren Thomas Boesdal ikke at en øget strafferamme hjælper noget. Han er selv jæger og ivrig fortaler for ulven i den danske natur, men hans forslag til problemløsning var undertiden noget kontroversielle. F.eks. mente han, at alle jægere over 60 år burde frakendes jagttegnet og genuddannes, fordi han er overbevist om, at de brodne kar skal findes i denne aldersgruppe. Et andet forslag til straf for faunakriminalitet fra Thomas Boesdal var at konfiskere personens ejendom og udlægge den til natur.

Resten af panelet drøftede bl.a. vigtigheden af social kontrol, hvor man ude i landet tør sige fra overfor hinanden og italesætte uetisk adfærd og opfordringer til kriminelle aktiviteter - som det jo er at skyde ulve og forgifte rovfugle. Det handler om holdningsbearbejdelse og om at italesætte, at det bare ikke er i orden. Opdagelsesrisikoen er større end bekymringen for straf. Derfor er social kontrol så vigtig.

Og så skal politikerne huske at støtte aktivt op omkring de rigtige holdninger, påpegede Claus Lind Christensen og sluttede af med at fremhæve eksemplet, da tidl. miljøminister Lea Wermelin (S) offentligt udtalte, at hun ville ønske at ulven aldrig var kommet tilbage til Danmark.

- Det duer jo ikke, fastslog Claus Lind Christensen.