OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. februar 2023

Se filmene: Natur- og vildtpleje i landbrugslandet

Over en serie på ti afsnit stiller Danmarks Jægerforbund skarpt på processerne inden for natur- og vildtpleje. Filmene er produceret med støtte fra Friluftsrådet, og de kan alle sammen ses via linket i teksten herunder.

Naturen i landbrugslandet har igennem de sidste 70 år været under et stort pres, hvor landskabet har været under konstant forandring. De elementer, der forsvinder, er de såkaldt permanente strukturer såsom markveje, markskel, åbne grøfter og mergelgrave - steder, hvor vildtet har kunnet finde pusterum. Nu bliver landskabet mere og mere monotont, i takt med at dyrkningsfladerne bliver større og driften af dem intensiveres. Mange steder er der derfor ikke længere plads til vildtet, og levestederne bliver færre og færre. For at gøre det lettere for lodsejerne at overskue mulighederne og processerne inden for natur- og vildtpleje, har Danmarks Jægerforbund valgt at lave en filmrække på ti film, som du kan se her. 

OBS: Filmene blev lavet før januar 2023, hvor en ny landbrugsreform trådte i kraft. Vær derfor OBS på ændringer i reglerne for vildt- og bivenlige tiltag. Orienter dig derfor på landbrugsstyrelsens hjemmeside og deltag i ét af arrangementerne i jægerforbundets såkaldte CAP23Tour - læs mere her!

Se bl.a. mere om emner som:

  • Etablering og pleje af hegn og småbeplantninger
  • Brandmandens lov
  • Natur- og vildtpleje på brakarealer
  • Projekt Natur og Vildtpleje
  • Støtteberettigede tiltag i landbrugslandet
  • Vådområder
  • Ukurante markhjørner og kiler
  • Jordens egen frøbank
  • Rundt om en markvej

Filmene er produceret med støtte fra Friluftsrådet.