OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. februar 2023

CAP23Tour - For vildtet og dets levesteders skyld

Kom med når Danmarks Jægerforbund tager på roadshow rundt om i landet og fortæller om den nye CAP-reform, set fra vildtets side - og bliv bl.a. klogere på de nye regler for vildtplejetiltag. Du kan tilmelde dig nu, og det er gratis.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

CAP står for Common Agricultural Policy og er altså EU's fælles landbrugspolitik. Den oprindelige fælles politik blev lanceret i 1962, og i 2023 er en ny reform af politikken trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at mulighederne for at etablere vildtplejetiltag ikke er de samme som hidtil.

Derfor har Danmarks Jægerforbund besluttet at prioritere en foredragsrække fire forskellige steder rundt om i Danmark, hvor vildt- og naturkonsulenter fra jægerforbundet vil fortælle mere om selve reformen og hvilke muligheder vi som jægere og lodsejere har for at tilgodese både vildt og dets levesteder inden for reformens nye rammer.

Foredraget, som vi kalder for "Cap23Tour - For vildtets skyld," afholdes på to lokationer i Jylland, én på Fyn og én på Sjælland, alle sammen i løbet af marts måned. Det er gratis for alle interesserede, men af praktiske årsager skal man tilmelde sig. Det kan du gøre i linkene herunder, hvor du også kan læse mere om tid og sted: