Offentliggjort den: 20. juni 2023

Sag om forgiftede rørhøge klar til retten

Anklageskriftet ligger nu klar i sag mod to mænd fra Horsens, som er tiltalt for tilbage i 2021 at have forgiftet to rørhøge med carbofuran.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Lip Kee

Sydøstjyllands Politi har nu fremlagt sit anklageskrift mod to mænd fra Horsens, en 85-årig lodsejer og hans ansatte, en 31-årig mand. De er tiltalt for i foråret 2021 at have forgiftet de fredede rovfugle med giftstoffet carbofuran.

Ifølge Horsens Folkeblad, som omtaler historien i dag, har anklageren nedlagt påstand om fængselsstraf, frakendelse af retten til at have med dyr at gøre og frakendelse af retten til jagttegn. Avisen skriver videre, at mændene er tiltalt for overtrædelse af jagtloven ved at have drevet jagt på rovfugle, selvom de er fredede, med henblik på at opnå en økonomisk fordel.

Det var en lokal ornitolog, der den 29. april 2021 fandt de to rørhøge liggende ved en sti nær Horsens fjord, gispende efter vejret. Ved siden af de to rørhøge lå en død og opsprættet dværghøne, bundet fast til en pæl og fyldt med gift. De to rovfugle døde kort efter.

Skærpet fokus på faunakriminalitet

Danmarks Jægerforbund har længe kæmpet for større fokus på faunakriminalitet og en bedre udnyttelse af strafferammen. Derfor blev det da også positivt modtaget, da miljøminister Maugus Heunicke i sidste uge kunne annoncere et nyt lovforslag, som skal forebygge faunakriminalitet og beskytte vilde og fredede dyr i Danmark.

- I jægerforbundet har vi længe argumenteret for vigtigheden af at sætte faunakriminalitet højere på den politiske dagsorden. Også i forhold til udnyttelsen af politiets efterforskningsmæssige ressourcer. Men vi skal huske, at det jo ikke kun er jægere, der begår faunakriminalitet. Jagt- og vildtforvaltningsloven gælder for alle, da den omfatter alle arter af pattedyr og fugle, understregede DJ-formand Claus Lind Christensen i dén anledning.

Jægerforbundet vil følge sagen om de forgiftede rørhøge og skrive mere om den, når der falder dom.