OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. februar 2023

Regeringen er ved at tabe grøn vindersag på gulvet

Landbrugsstyrelsen modarbejder intensionen i EU’s landbrugsstøtteordninger om mere natur i landbrugslandet. Det nærmer sig en total falliterklæring, mener hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund Jens Venø Kjellerup.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

EU er på vej med nye landbrugsstøtteordninger, som skal virke de næste fem år. Støtteordningerne, som også kaldes CAP, er de betingelser, som landmændene skal leve op til for at modtage landbrugsstøtte.

EU-kommissionen har med den nye CAP-ordning haft fokus på, at der skulle mere natur i landbrugslandet. Men når den danske landbrugsstyrelse har omsat EU’s CAP-ordning til danske forhold, så kommer der bureaukrati, ulogiske regler og skrivebords-logik ud på den anden side, skriver hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund Jens Venø Kjellerup i et debatindlæg på det politiske medie Altinget.

- Det vil være en total fiasko, hvis vi om fem år, når EU’s landbrugsstøtteordninger igen skal fornys, ikke er lykkes med at skabe mere natur i landbrugslandet. Så har vi spildt fem år – igen, siger Jens Venø Kjellerup.

I CAP-reformen står blandt andet, at landmanden som minimum skal udlægge fire procent af sin jord som ikke-produktive arealer. Men kravene til, hvad de fire procent udtaget landbrugsjord skal indeholde, er ikke målrettet målet i EU's biodiversitetsstrategi om at vende udviklingen for landbrugslandets fugle og bestøvere.

- Jeg frygter, at landmændene nærmest giver op på forhånd, når de skal efterleve de her regler og i afmagt vælger de nemmeste og sikreste løsninger, og det er helt sikkert ikke dem, der giver mest naturindhold i vores opdyrkede land, siger Venø.

Naturtiltag kvalt i bureaukrati

De nye krav giver heller ikke incitament til at yde en målrettet indsats med plantning, vildtstriber, blomster- og bestøverbrak, insektvolde, barjordstriber og kortklippede spor. De giver heller ikke incitament til at bevare nuværende landskabselementer såsom markveje, markskel, levende hegn og så videre.

- Bureaukratiet gør det uhyre vanskeligt for landbrugets rådgivere at manøvrere i de nye regler, som skulle skabe mere natur. Den høje kompleksitet i reglerne øger risikoen for at lave fejl, og det kan få den konsekvens, at landmændene straffes ved at få frataget noget af deres ydelse. Derfor er jeg yderst bekymret for, at rådgiverne og landmændene i de fleste tilfælde vælger kendte løsninger som slåningsbrak – og det er der ikke meget natur i, siger Jens Venø Kjellerup, som udover at være hovedbestyrelsesmedlem også er formand for jægerforbundets Markvildtsudvalg.

Læs høringssvarene Jacob Jensen

Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med Danmarks Biavlerforening og DOF indgivet otte høringssvar til den nye CAP-ordning. I høringssvarene går de tre organisationer i detaljer med Landbrugsstyrelsens uhensigtsmæssige tolkning af EU’s grønne intentioner med CAP’en.

- Jeg vil opfordre regeringen og landbrugsminister Jacob Jensen (V) til at læse de høringssvar, som netop er kommet ind på de nye regler for landbrugsstøtten og stille sig selv spørgsmålet: Er vi ved at tabe en gylden mulighed for at løfte naturindholdet i vores landbrugsland? spørger Jens Venø Kjellerup.