Høringssvar afgivet i 2023

Høring omkring Regelforenklingsprojektet Lug ud i lovgivningen
Myndighed: Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
Dato: Den 21. september 2023

Høring over udkast til administrationsmodel - forvaltning af kvote for bifangst af hjertemuslinger i Limfjorden
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Departementet Bæredygtigt Fiskeri
Dato: Den 20. september 2023

Høring af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af tilpasningen af det nationale testcenter for store vindmøller i Høvsøre
Myndighed: Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Dato: Den 18. august 2023

Høring over forslag til lov om ændring af Postloven
Myndighed: Trafikstyrelsen
Dato: Den 15. august 2023

Høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Myndighed: Miljøministeriet, Vild natur og biodiversitet
Dato: Den 1. august 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt og regulering.
Myndighed: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen
Dato: Den 1. august 2023

Høring over udkast til programbeskrivelse for Det Nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, NOVANA
Myndighed: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen
Dato: Den 30. juni 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2023
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 30. juni 2023

Høring over forslag til anmodning om ændring af den strategiske CAP-plan for 2023
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 31. maj 2023

Høring over Vejledning om pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2023/2024
Myndighed: Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 31. maj 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2023-2024
Myndighed: Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 31. maj 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler om bl.a. forbud mod brug af glyphosat til høsthjælp i foderafgrøder
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 24. maj 2023

Høring over revideret rammenotat om Kommissionens forslag til Europa Parlamentets og Rådets forordning om naturgenopretning
Myndighed: Miljøministeriet, Departementet
Dato: Den 22. marts 2023

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby kommuner
Myndighed: Miljøministeriet departement; Vild Natur og Biodiversitet
Dato: Den 20. marts 2023

Høring over udkast til vejledning om tilskud til ekstensivering med slæt
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over udkast til vejledning om tilskud til biodiversitet og bæredygtighed
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over udkast til vejledning om grundbetaling og tilskudsberettigede arealer
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til ekstensivering med slet
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om konditionalitet samt bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse fra 1. februar 2023
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om grundbetaling m.v. til landbrugere for 2023
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over 2 vejledninger; vejledning om konditionalitet - dyreområdet; vejledning om konditionalitet - miljøområdet
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023