Høringssvar afgivet i 2023

Høring over forslag til anmodning om ændring af den strategiske CAP-plan for 2023
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 31. maj 2023

Høring over Vejledning om pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2023/2024
Myndighed: Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 31. maj 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2023-2024
Myndighed: Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 31. maj 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler om bl.a. forbud mod brug af glyphosat til høsthjælp i foderafgrøder
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 24. maj 2023

Høring over revideret rammenotat om Kommissionens forslag til Europa Parlamentets og Rådets forordning om naturgenopretning
Myndighed: Miljøministeriet, Departementet
Dato: Den 22. marts 2023

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby kommuner
Myndighed: Miljøministeriet departement; Vild Natur og Biodiversitet
Dato: Den 20. marts 2023

Høring over udkast til vejledning om tilskud til ekstensivering med slæt
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over udkast til vejledning om tilskud til biodiversitet og bæredygtighed
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over udkast til vejledning om grundbetaling og tilskudsberettigede arealer
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til ekstensivering med slet
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om konditionalitet samt bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse fra 1. februar 2023
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om grundbetaling m.v. til landbrugere for 2023
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over 2 vejledninger; vejledning om konditionalitet - dyreområdet; vejledning om konditionalitet - miljøområdet
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. januar 2023