22.000 ålegræsskud i år – hjælper det noget?

Danmarks Jægerforbund er med i kysthjælper-projekterne, hvor der plantes ålegræs og udlægges stenfelter på havbunden. Vi har tidligere skrevet om opstarten af de fire projekter – Aalborg/Limfjorden, Aarhus Bugt, Horsens Fjord og Lillebælt ved Assens. Men hvordan er status for sommeren 2023?

Tekst: John Friborg, DJ-repræsentant i Projekt Kysthjælper

Projekt Kysthjælper - Kysthjælper.dk - skal bl.a. etablere stenrev og plante ålegræs i indre danske farvande, hvor bundforholdene er dårlige. Projektet har sekretariat under Sportsfiskerforbundet, og jægerforbundet har en repræsentant i NGO støttegruppen, sammen med andre interesseorganisationer.

At få lokale jægere med i projekterne krævede en del mødeaktivitet, forklaringer og ”lokkemad”. Interessen kom stille og roligt, for jægerne kunne jo sagtens se, at de indre farvande havde det skidt. Algevækst, iltsvind og forurening. Fuglene og fiskene forsvandt fra de lokale ”hotspots”. Årsagen kendte jægerne også. I mange år blev millioner af tons sten opfisket fra havbunden og brugt ved havnebyggerier, mv. Dengang tænkte ingen på, at man derved fjernede levesteder for krebsdyr, småfisk og andre byttedyr for større fisk og fugle. Der var også kontroversielle emner som brug af bundskrabende fiskeredskaber, udledning fra landbruget, forurening fra havbrug og klapning af slam, mv.

Der er desværre mange penge i at forurene vore farvande, og når havoverfladen glitrer blåt i solen, tænker hverken politikere eller borgere over, at havbunden er blevet til livløst mudder. ”Ude af øje – ude af sind”.

Siden Projekt Kysthjælpers spæde opstart i 2020 er aktiviteten støt og roligt blevet intensiveret. I år har der været travlhed som aldrig før, og der har været afholdt møder om situationen i vore indre farvande, foredrag med forskere, opstartsmøder for nye projekter og planlægningsmøder før aktivitetsuger. Men det har ikke kun drejet sig om møder og snak. Deltagerne har taget waders, dykkerdragter, handsker på og smøget ærmerne op.

Under ålegræs-billedet her kan du læse en status over aktiviteterne i de fire projektområder:

Aalborg

I Aalborg havde kysthjælperne besøg af forskningsskibet Aurora, og det var temmelig dystre resultater, som forskerne kunne fremlægge for Limfjordens tilstand. Flere steder er der rigeligt med ålegræs, så Kysthjælperne har slået sig på udlægning af stenfelter. De har fået en god idé, nemlig at oprette ”stenbanker”.

Med hjælp fra kommunen og lokale entreprenører er der etableret opsamlingssteder – stenbankerne – hvor landmænd og andre borgere kan aflevere deres marksten. Stenene bliver så transporteret til havnen, hvor de senere bliver udlagt som stenfelter i Limfjorden. Kysthjælperne regner med at begynde udlægning af stenfelter i august 2023.

Aarhus

I Aarhus arbejdede kysthjælperne i år helt tæt på byens borgere. Der blev udplantet ålegræs i kanalerne på Aarhus Ø. Det er nærmest inde midt i storbyen. Projektet var markedsført godt, og fik tæt mediedækning (i f.eks. JP Aarhus og Din Avis Aarhus), så udplantningen blev en publikumsmagnet, der tiltrak ca. 100 frivillige.

I løbet af fire timer blev der udplantet 3500 ålegræsskud i kanalerne. Ifølge Kysthjælpers projektleder, Erik Haar Nielsen, er de rette fysiske betingelser for vækst af ålegræs til stede i kanalerne, og han håber bedene vil trives og brede sig.

Horsens

I Horsens Fjord har lokale kræfter for fjerde år i træk udplantet ålegræs og udlagt stenfelter. Forarbejdet startede i april, hvor dykkere tilså de udlagte stenrev fra 2021. Her var god biodiversitet med alger, snegle, muslinger, rurer, rejer, kutlinger og krabber. Sidste års ålegræsbede blev også tilset. Der var indhentet tilladelse til udplantning, og i uge 25 gik arbejdet for alvor i gang. Fra lejren ved Bisholt blev der monteret og udplantet rigtig mange ålegræsskud, og der var mange deltagere.

Der blev sat rekord med 13.075 skud i alt, så der var gang i søm og ståltråd. Lokale jægere optog en film med undervandsoptagelser og droneoptagelser fra området.

Assens

Kysthjælperne i Assens fik hjælp af efterskoleelever, og tilsammen fik ca. 100 frivillige udplantet 5200 ålegræsskud i Torø Vig syd for Assens i Lillebælt. Borgmester Søren Steen Andersen var imponeret over, hvordan dykkere, lystfiskere, jægere, lokale borgere i alle aldre og Assens Kommunes Naturafdeling var knyttet sammen i en fælles bestræbelse på at komme det alvorligt pressede Lillebælt til hjælp.

Kysthjælper-arbejdet kan ikke redde verden, og når man ser et udplantet ålegræsbed eller et stenfelt fra oven, ser det ulideligt lille ud. Men årets ca. 22.000 ålegræsskud er et skridt på vejen, og det er tydeligt, at arbejdet i de fire Kysthjælper-projekter sætter fokus på miljøet og især tilstanden i vore indre danske farvande.

Klik ind på Kysthjælper.dk og find dit lokale område, og tilmeld dig nyhedsbrevet. Der er masser af videoklip, lokale film, viden om ålegræs og stenrev m.v. Du kan også finde lokale kontaktpersoner, og se hvor du kan hjælpe til med arbejdet. Vi stiller udstyr til rådighed.