Offentliggjort den: 12. juni 2023

Ny havplan med plads til forbedringer

Der skal tages hensyn til den samlede havnatur – fra havbunden, op gennem vandsøjlen og til havoverfladen – hvis Danmarks nye havplan skal fungere. Det mener DJ, som også undrer sig over fraværet af fokus på den næringsstoftilførsel, der kommer fra land.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Der er indgået en politisk aftale om Danmarks Havplan. Danmarks Jægerforbund har set frem til den nye havplan i forventning om en længe ventet fremdrift i beskyttelsen af vores hav. Men aftalen lever ikke rigtigt op til forventningerne, fordi planen lægger rammer for udnyttelse af havets resurser uden tilstrækkeligt fokus på, om udnyttelsen ligger inden for havets miljømæssige bæreevne. Det understreger formand for trækvildtudvalget i Danmarks Jægerforbund, Christian Clausen:

- For at sikre denne balance kræver lovgivningen, at planlægningen skal være økosystembaseret, altså tage hensyn til planernes konsekvenser for den samlede havnatur fra havbunden, op gennem vandsøjlen og til havoverfladen. Planen, som den nu foreligger, er ikke økosystembaseret, som lovgivningen kræver. Først og fremmest, fordi den ikke tager højde for den samlede, negative påvirkning, som de forskellige, planlagte aktiviteter - vindmøller, fiskeri, råstofudvinding - vil kunne påføre havområderne, siger Christian Clausen.

Derudover undrer han sig over, at havplanen ikke tager hensyn til de alvorlige, negative påvirkninger, der kommer fra land.

- Næringsstoftilførslen er den alvorligste forurener i de kystnære farvande, så det forekommer nærmest meningsløst at tale om en økosystembaseret plan, når planen ser bort fra den væsentligste presfaktor, påpeger trækvildtformanden.

Heldigvis rummer havplanen ifølge Christian Clausen dog mulighed for forbedringer, da man frem til den 1. juli 2024 vil indsamle data, som skal medvirke til, at planen i fremtiden i højere grad kan leve op til lovgivningens krav om en økosystembaseret tilgang til udnyttelsen af havets resurser. Planen gælder i en 10-årig periode, men det første år altså uden tilstrækkelige, fagligt begrundede miljøhensyn.

Med den nye havplan mener regeringen at have opfyldt kravet om, at 30 pct. af havet skal være beskyttet og heraf 1/3 strengt beskyttet. Om det er en rimelig betragtning, kræver nærmere granskning, og Danmarks Jægerforbund ser frem at indgå i et konstruktivt samarbejde med alle gode kræfter, så havplanen så hurtigt som muligt kan leve op til lovgivningens krav og dermed bidrage til en positiv udvikling for den pressede havnatur.