Offentliggjort den: 07. juni 2023

DJ bakker op om ny havnaturfond

Ny aftale om havvind betyder, at der postes en halv milliard i en havnaturfond frem mod 2030. DJ roser initiativet og foreslår yderligere overvågning af naturen. Både over og under vandet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kalder for Danmarkshistoriens største havvindsudbud er nu på plads. Som en del af aftalen - indgået mellem Regeringen og et stort flertal i Folketinget - indgår en havnaturfond på 500 millioner kroner, der skal være med til at sikre et bedre havmiljø. Mere konkret skal fondens millioner bidrage med viden om miljø og natureffekterne af havvindmølleparkerne på havet og til en omkostningseffektiv genopretning af havnatur og biodiversitet.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene kommer fra den grønne fond, hvor der tidligere er afsat omkring 53 milliarder til den grønne omstilling frem mod 2040. Netop sikringen af havmiljøet har været et centralt krav fra flere af partierne uden for regeringen.

Danmarks Jægerforbund bakker op om en havnaturfond, fordi det er helt nødvendigt, at havnaturen tænkes med i de ambitiøse planer.

- Men først og fremmest kræver det omfattende forslag en grundig planlægning, så de kommende møller ikke placeres i områder med uerstattelige naturværdier. Hvis den præmis er i orden, vil havnaturfonden alt andet lige kunne bidrage positivt til løsning af nogle af de udfordringer, som det danske havmiljø lider under i disse år, siger Christian Clausen, medlem af jægerforbundets hovedbestyrelse og formand for trækvildtudvalget.

Derudover mener Christian Clausen, at det vil være nødvendigt med en effektiv overvågning af naturens udvikling efter opførelsen af møllerne, så der sikres naturgenopretning og ikke yderlige naturafvikling.

Det er politisk bestemt, at hvis det viser sig, at staten får flere indtægter fra udbuddet af havvind end forudsat i aftalen, vil der kunne tilflyde fonden op til 350 millioner kroner yderligere. De i alt seks kommende havvindmølleparker vil potentielt kunne sikre grøn strøm til mere end 14 millioner danske og europæiske husstande.