Offentliggjort den: 13. juli 2023

Naturgenopretningsplanen stemt igennem i Europa-Parlamentet

Der var tvivl til det sidste, men gårsdagens afstemning i Europa-Parlamentet om naturgenopretningsforordningen endte med et ja, og dermed en sejr for naturen.

Tekst: Sabina Rohde
Foto: Claus Lind Christensen

Det er en god dag for naturen. Selv om der blev foretaget ændringer til dele af indholdet i forordningen, vil den give et tiltrængt løft til den europæiske natur. Det omdiskuterede forslag har mødt stor modstand fra en række interessenter, og afstemningen er af flere medier blevet omtalt som en miljøgyser. Men omkring onsdag middag blev spændingen forløst da 336 parlamentsmedlemmer trykkede på ja – og stemte forordningen igennem.

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen er begejstret for udfaldet af dagens afstemning – Det her er meget vigtigt for vores natur, og jeg er enormt glad for dagens resultat siger han og uddyber – ”Vi er nødt til at genoprette vores økosystemer, hvad end det er i skovene, i havet eller i det åbne land.  Selv om der blev indgået nogle kompromisser for at få aftalen igennem er jeg overordnet set meget positiv over, at parlamentet blev enige om, at vi skal prioritere en genopretningsindsats.”

Resultatet kom først i hus efter at parlamentet havde stemt om en række væsentlige ændringsforslag til det oprindelige forslag, der er fremsat af kommissionen. I løbet af sommeren vil vi danne os et overblik over hvilken betydning de introducerede ændringer i forslaget har. Dog kan vi allerede nu konstatere, at der er vedtaget ændringer i forhold til økosystemerne i landbrugslandet. Det er i skrivende stund uklart hvad ændringerne har af betydning for den endelige plan. ”Delen omkring genopretningsindsatsen i landbrugslandet var ellers en del af planen, som vi havde set meget positivt på”, siger Claus Lind Christensen og fortsætter – ”Vi har brug for at genoprette og forbedre levesteder i landbrugslandet, det vil også i høj grad gavne småvildtet, som vi jægere har en interesse i oplever en fremgang.”

Nationale forvaltningsplaner

Et af hovedelementerne i forordningen er at medlemsstaterne skal udarbejde nationale genopretningsplaner. Genopretningsplanerne skal inddrage relevante aktører og vi forventer, at jægerne bliver en del af arbejdet. En inddragelse og dialog med interessenterne blev under gårsdagens debat i parlamentet omtalt som afgørende, og det arbejde der ligger forude, ser vi frem til at være en del af. En vigtig del af planerne vil være hvilke genopretningstiltag, der skal igangsættes i landbrugslandet, særligt med de ændringsforslag forslaget blev vedtaget med. Jægerforbundet mener, at det er nødvendigt at have fokus på genopretning af det åbne lands natur.

Hvad skal der ske nu?

Medlemslandene står nu overfor en forhandling omkring den endelige tekst til en aftale, der skal på plads inden Europa-Parlamentsvalget i 2024. Forhandlingerne sker mellem Parlamentet, Rådet (regeringerne) og Europa-Kommissionen.

Jægerforbundet har i forbindelse med afstemningen rettet henvendelse til de danske medlemmer af parlamentet og udtrykt vores opbakning til indholdet i forordningen og vil fortsat have fokus på området, i tæt samarbejde med FACE.