OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. januar 2023

MST: PFAS i vildænder varierer fra sted til sted

Vildænder fra Veststadil Fjord og Nyord har generelt et lavt indhold af PFAS, mens prøver af ænder fra Agger Tange og Harboøre Tanger viser betydelige overskridelser af grænseværdier.

Tekst: Miljøstyrelsen

Der er store geografiske variationer i PFAS-indholdet i vildt. Det viser en række analyser af kød- og leverprøver fra vildænder, råvildt og harer, som Miljøstyrelsen har bestilt fra fem forskellige lokaliteter i Danmark.

Det er primært ænder, som indgår i undersøgelsen, og de stammer fra Harboøre Tange, Agger Tange, Vest Stadil Fjord og Nyord ved Møn. Der er analyseret både lever- og kødprøver. Generelt indeholder lever meget højere mængder PFAS end kød, men grænseværdierne for lever er også ca. ti gange højere end for kød. Derfor viser de to prøvetyper stort set samme billede.

Harboøre og Agger Tange skiller sig ud

De analyserede ænder fra Vest Stadil Fjord og fra Nyord havde generelt et lavt indhold af PFAS. Ingen af de henholdsvis 11 og 10 ænder skudt på de to lokaliteter overskred grænseværdien for kød, og kun to leverprøver lå over grænseværdierne.

Værre så det ud med ænderne på Harboøre- og Agger Tange. Af 20 ænder fra Agger Tange lå 18 over grænseværdien for PFAS i kød og én tæt på, mens 12 ud af 15 ænder skudt på Harboøre Tange lå over grænseværdien. Flere af ænderne fra de to tanger havde meget høje overskridelser af grænseværdierne - helt op til 28 gange.

På den femte lokalitet i undersøgelsen, Flyvestation Værløse, blev der udelukkende skudt pattedyr: To harer og to stykker råvildt. Ingen af de fire dyr havde et PFAS-indhold som overskred grænseværdierne.

Ingen klare konklusioner

- Der er tale om et relativt lille antal analyser, og vi kan ikke drage nogen klare konklusioner på det nuværende grundlag, men det kan konstateres, at de høje værdier fra tangerne ikke blev fundet tilsvarende på de andre lokaliteter, siger kontorchef Jens Skovager Østergaard fra Miljøstyrelsen.

Han fortsætter:

- Vi vil nu se nærmere på resultaterne sammen med Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen og forskere på området. Først derefter tager vi stilling til, hvilke behov der måtte være for yderligere undersøgelser, og hvordan de i givet fald skal udformes.