Offentliggjort den: 28. november 2023

MST-kort over fredning af edderfugl

Nu kan du finde et kort på Miljøstyrelsens hjemmeside, der viser de fuglebeskyttelsesområder, der viser hvor edderfuglen er fredet.

Jægerforbundet har ved flere lejligheder efterlyst et kort på Miljøstyrelsens hjemmeside over de fuglebeskyttelsesområder, hvor edderfuglen er på udpegningsgrundlaget og dermed fredet. Eftersom kortet hidtil har manglet, har jægerforbundet i stedet udarbejdet et interaktivt Danmarkskort, hvor man kan se områderne, og områderne er desuden inkorporeret i GPS-jagttiderne i Danmarks Jægerforbunds jæger-app.

Efter forskellige tekniske udfordringer har Miljøstyrelsen nu fundet en løsning, som viser kortet over de berørte områder på styrelsens egen hjemmeside.

Husk i øvrigt, at udenfor de viste områder, hvor edderfugl stadig må jages, gælder dette kun hannerne, idet hunnerne ifølge jagttidsbekendtgørelsen pt. ikke har jagttid.


Foto: Carsten Holm Clausen