OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. februar 2023

Lovkataloget frem til sommerferien

Regeringen offentliggjorde i sidste uge deres katalog over forventede lovfremsættelser frem til sommerferien. Der er ingen direkte initiativer i forhold til hverken våben, jagt, natur eller miljø.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Folketingets pressetjeneste

Danmarks Jægerforbund er særligt opmærksom på initiativer fra Miljøministeriet, Justitsministeriet og Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. En hurtig gennemgang af det opdaterede lovkatalog viser, at regeringen ikke på nuværende tidspunkt har planer om at fremsætte lovforslag på disse ressortområder med relevans for jægerne udover Lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v., som vi naturligvis vil holde øje med i forlængelse af de netop afgivne høringssvar om denne.

Regeringsgrundlaget

Af SVM-regeringens regeringsgrundlag fra december 2022 fremgår det ellers, at der skal fremsættes forslag om en naturlov, iværksættes forskellige initiativer i forhold til de planlagte naturnationalparker, ses på evt. flere nationalparker og udarbejdes en visionsplan for landbruget, for bare at nævne nogle af de punkter, som Danmarks Jægerforbund helt naturligt skal forholde sig til.

Ingen arealkrav

Der er således heller ikke planlagt indførelse af arealkrav for det store hjortevildt, som den tidligere S-regering ellers havde med i lovkataloget for 2022/23 (Adgang til at indføre arealkrav for jagt og til etablering af hjortevildtforvaltningsområder mv.).

- Det betyder i praksis, at der desværre fortsat mangler det fornødne lovgrundlag til at kunne etablere frivillige hjortevildtforvaltningsområder med dertil hørende værktøjer, som er den vej, vi ønsker at fremme i jægerforbundet, siger formanden for jægerforbundets hjortevildtudvalg, Torben Schulz Jensen og tilføjer:

- Hvis dette kun kan gennemføres via en lovændring, der tilsyneladende ikke bliver effektueret fra næste jagtsæson, vil jeg opfordre landets mange hjortevildtjægere til at fortsætte den konstruktive dialog og samforvaltning over skel, som jeg heldigvis ved praktiseres flere og flere steder i hele Danmark.

Tid til forberedelse

Fraværet af deciderede lovforslag på jagtens og jægernes område frem mod sommerferien giver os lidt ekstra tid til at forberede vores positioner på de ovenfor nævnte områder gennem samtaler med vores samarbejdspartnere og politikere på Christiansborg. Det er afslutningsvis værd at bemærke, at der står regeringens forventede lovfremsættelser.