OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. december 2022

Bred regering skal sikre et grønnere Danmark

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har i dag meldt ud, at de går sammen i en flertalsregering. I det 63 sider lange regeringsgrundlag lægges der bl.a. op til en naturlov, mere skov, mere natur i landbrugslandet og et bedre havmiljø. Ministrene udpeges i morgen.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Statsministeriet.dk

Det er et omfattende regeringsgrundlag, som de tre partier Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne i dag har fremlagt ved et pressemøde på Marienborg. Flere af punkterne i regeringsgrundlaget vidner om nytænkning på centrale områder af vores samfund, men det mest opsigtsvækkende er i bund og grund regeringssammensætningen over den politiske midte, hvor de tidligere politiske hovedmodstandere har fundet sammen.

Den brede regering har potentialet for at levere nogle løsninger på det grønne område, som Danmark har brug for. Danmarks Jægerforbund har i de sidste fire år udtrykt et klart ønske om, at miljø- og naturpolitikken vedtages med brede forlig i folketinget. Naturgenopretning klares ikke på én valgperiode, men strækker sig over årtier. Derfor er det spændende, om den nye, brede regering vil udnytte muligheden for at sætte langsigtede mål for natur, miljø og klima, siger formand for Danmarks Jægerforbud Claus Lind Christensen:

- Naturen i Danmark har brug for brede, ambitiøse og langsigtede aftaler, hvor mange partier og interesser mødes for at finde løsninger. Det har den nye regering muligheden for, og det vil vi holde den op på, siger Claus Lind Christensen, som lykønsker den nye regering.

De grønne hovedpunkter i regeringsgrundlaget lyder i korte træk:

  • Danmarks skal have en natur- og biodiversitetslov med mål og virkemidler for et grønnere Danmark
  • Etablering af 250.000 hektar ny skov
  • Opdateret havplan med en ambition om 10 pct. strengt beskyttet og 20 pct. beskyttet hav
  • Klimafgift på landbruget (pengene skal føres tilbage til erhvervet)
  • Dansk fødevareproduktion skal være grønnere, og i løbet af 2024 skal der ligge en samlet visionsplan for dansk landbrug
  • Nye og højere klimamål
  • Indsats for at mindske forureningen med PFAS-stoffer
  • Fastholdelse af naturnationalparkerne med mulighed for at etablere flere
  • Ny plasthandlingsplan
  • Styrkelse af foreningsdanmark og det frivillige arbejde

Ser frem til samarbejdet

I den kommende tid vil Danmarks Jægerforbund dykke længere ned i det nye regeringsgrundlag og kigge nærmere på de enkelte punkter, som har relevans for jagten i Danmark. Og så ser vi frem til at få afsløret navnet på den nye miljøminister og dermed jagtens minister. Men også navnene på den nye fødevareminister og justitsminister.

- Jeg ser meget frem til samarbejdet, og min og Danmarks Jægerforbunds ambitioner er at være aktive medspillere i at løse de store opgaver, som ligger foran den nye og brede regering, siger Claus Lind Christensen.

De nye ministre udnævnes i morgen torsdag. Du kan læse det nye regeringsgrundlag her