Offentliggjort den: 29. september 2023

Husk fredning af edderfugl i nogle EF-fuglebeskyttelsesområder

Jagten på edderfugl går ind den 1. oktober, men husk at være OBS på fredninger visse steder. Se kortet og få overblik her.

Tekst: Niels Henrik Simonsen
Foto: Christian Lang Jensen

Ifølge den gældende jagttidsbekendtgørelse er edderfuglen fredet i de fuglebeskyttelsesområder, hvor edderfugl er på udpegningsgrundlaget. Det drejer sig om fuglebeskyttelsesområderne nr. F2, F15, F31, F36, F47, F57, F64, F71, F72, F73, F94, F96, F98, F102, F110, F127 og F128 jf. bilag 3 og bilag 10 til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Miljøstyrelsen er den ansvarlige myndighed for jagtlovgivningen, men på styrelsens hjemmeside er det ikke muligt at finde et kort over de berørte områder. Derfor har Danmarks Jægerforbund udarbejdet et interaktivt Danmarkskort, hvor man kan se områderne, og områderne er desuden inkorporeret i GPS-jagttiderne i Danmarks Jægerforbunds jæger-app.

Husk i øvrigt, at udenfor de viste områder, hvor edderfugl stadig må jages, gælder dette kun hannerne, idet hunnerne ifølge jagttidsbekendtgørelsen pt. ikke har jagttid.

Det interaktive kort med områderne, som nedenstående foto er hentet fra, kan ses her.