OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. januar 2023

Har ventet et år på tilladelse

Trods større flow i sagsbehandlingstiderne hos PAC er der stadig knas visse steder, og det kan være frustrerende at høre, at alt glider planmæssigt, når man selv må vente i månedsvis. Én af de frustrerede har nu ventet i over et år. PAC beklager de lange ventetider og har kigget nærmere på den konkrete sag. Men den tidligere målsætning om max 20 arbejdsdage holder ikke længere.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det er ikke alle, der kan genkende Politiets Administrative Centers (PAC) nylige udmelding om alt vel hos det ellers så fejlbehæftede våbenregister. For mens nogle allerede oplever hurtig ekspedition af en ny våbentilladelse, må andre stadig vente. Og vente. I Karl Rønnes tilfælde er tålmodigheden sat på en ekstra prøve, idet han indsendte sin ansøgning om generhvervelse af riffeltilladelsen tilbage i januar - altså sidste år. Helt præcis den 13. januar 2022, og han venter endnu.

De fleste havde ellers troet, at det nu omsider var slut med problemerne. Før jul kunne vi her på siden da også viderebringe beskeden om, at det nu lader til, at politiets meget omtalte våbenregister endelig er ved at være så meget oppe i omdrejninger, at sagsbehandlingen nu igen glider planmæssigt.

politiets egen hjemmeside lyder driftsstatus i dag, at overtagelsesprøven på våbenregisteret blev gennemført den 31. oktober sidste år, og at den blev bestået uden anmærkninger.

"Ved godkendelse af overtagelsesprøven konstaterer Rigspolitiet, at politiets nye våbenregister er fuldt ud leveret i henhold til det aftalte og kan anvendes til sagsbehandling på alle sagsarter," hedder det videre på siden.

Undrer sig på 12. måned

Alligevel må Karl Rønne stadig kigge langt efter fornyelsen til sin riffeltilladelse. I knapt et år har riflen nu stået uvirksom hen i våbenskabet hjemme i Slagelse.

- Jeg må sige, at jeg undrede mig, da jeg læste nyheden i jægerforbundets nyhedsbrev. Jeg kunne ikke genkende det glade budskab om, at nu var målet nået, fortæller Karl Rønne i dag.

Første gang han kontaktede PAC for at finde ud , hvad der kunne være galt, var den 14. november. Da fik han at vide, at det var besværligt med netop hans tilladelse, fordi den var registreret med to ejere, nemlig Karl Rønne selv og hans søn.

- Men så sagde de samtidig, at hvis ikke jeg havde fået svar efter 3-4 uger, så skulle jeg kontakte dem igen. Det gjorde jeg så den 19. december, og så sagde de, at det drejede sig om piben, og at jeg godt kunne risikere, at der ville gå meget længere tid. Jeg fik skiftet min pibe i 2012 fra en .308 til en .30-06, men jeg fandt ikke ud af, hvad problemet var, forklarer han og understreger, at våbennummeret selvfølgelig er indhugget i piben.

Så Karl Rønne venter stadig, nu på 12. måned. I fredags overskred han således den magiske grænse og havde nu ventet i præcis et år.

- Jeg synes, det er meget ærgerligt. Jeg betaler 10.000 kr. om året for at gå på riffeljagt. Og så kan jeg ikke komme afsted. Hvem betaler for det? spørger han.

Administrativ forlængelse

Selvom Karl Rønnes tilladelse for længst er udløbet, har politiet administrativt forlænget den periode, et våben kan besiddes efter, at tilladelsen er udløbet, til den 31. marts 2023. Det vil sige, at man må beholde sit våben og opbevare det i våbenskabet, men ikke bære og anvende det, før man har modtaget sin nye våbentilladelse.

Nu er Karl Rønne nervøs for, hvad der skal ske efter denne dato, hvis han stadig ikke har hørt noget. Vil den blive administrativt forlænget én gang til, eller vil han pludselig finde sig selv i ulovlig våbenbesiddelse?

- Det spurgte jeg dem , sidst jeg ringede, og så svarede de, at havde jeg ikke modtaget min tilladelse før da, så skulle jeg bare ringe. Det er også fint nok, men vil det sige, at jeg faktisk risikerer at skulle vente tre måneder eller endnu længere tid?

Det vil kun tiden vise.

Flerejer-tilladelser blev nedprioriteret

Hos PAC er Sune Espersen, vicepolitiinspektør og fg. enhedschef for Tilladelser, ked af situationen og kan kun beklage, at der er borgere, der har ventet alt for længe. Selvom systemet nu ganske vist er i stand til at behandle alle typer tilladelser, er der stadig et stort efterslæb inden for visse områder:

- Problematikken omkring flerejer-tilladelser var en af de sidste, vi fik løst. I en lang periode valgte vi derfor at nedprioritere denne type sager. Det gjorde vi, fordi det var enormt tidskrævende og krævede omfangsrige, manuelle workarounds at behandle sagerne. Vi prioriterede altså at behandle et stort antal sager i andre kategorier frem for få sager i flerejer-kategorien, mens der blev arbejdet med en teknisk løsning, der ville effektivisere sagsbehandlingen betragteligt. Efterhånden som løsningerne faldt på plads, delte vi ressourcerne op i to spor, så vi nu arbejder videre med alle de nye ansøgninger, i den rækkefølge de kommer ind, samtidig med at vi arbejder med de ’gamle’ sager, som vi havde valgt at nedprioritere behandlingen af. Vi startede med de omkring 850 sager om flerejer-tilladelser til jagtrifler og fik dem færdigbehandlet. Derefter tog vi de sager, der handlede om afgiftsfri ændringer og erstatningstilladelser. I samme spor har vi flerejer-ansøgninger til vekselpiber. Her har vi et oprydningsarbejde, som vi er nået til at prioritere nu, samtidig med at vi selvfølgelig prioriterer at opretholde kadencen på de nye ansøgninger.

Konverteringsfejl i systemet

Vedrørende den konkrete sag om Karl Rønne, som ansøgte om generhvervelse den 13. december 2021, er der også nyt:

- Vi har undersøgt sagen og kan se, at systemet har lavet en konverteringsfejl, da sagen blev flyttet fra det gamle register til det nye våbenregister. Sagen burde rettelig have ligget sammen med de 850 sager om flerejer-tilladelser til jagtrifler og burde dermed have været behandlet i december 2022. Det beklager vi selvfølgelig meget. Vi kigger på sagen nu. Hvor lang tid det tager at behandle den, kommer an på omstændighederne i den konkrete sag, lyder det fra Sune Espersen.

Mål om max 20 arbejdsdage opgives

Før implementeringen af det nye IT-system havde PAC et erklæret mål om en maksimal sagsbehandlingstid på 20 arbejdsdage. Ventes dette mål genindført, og i så fald hvornår?

- Nej, vi kommer ikke til at genindføre de tidligere sagsbehandlingsmål. Med den nye lovgivning skal flere dele registreres, og der vil derfor være en længere sagsbehandlingstid end tidligere. 2023 vil selvfølgelig stadig være et oprydningsår for os. Men vi behandler som nævnt ansøgningerne i takt med, at de kommer ind, og det vil fremover være en undtagelse, der skyldes omstændighederne i den konkrete sag, hvis man oplever at vente flere måneder, forklarer Sune Espersen og henviser til, at hovedsagskategoriernes sagsbehandlingstider fortsat kan følges på politi.dk.


Opdatering: To dage efter denne artikel blev publiceret, fik Karl Rønne endelig sin tilladelse.